wrapper

Ekainaren 1eko Gobernu Batzordearen laburpena

HERRIAREN GOBERNU BATZORDEAK 2021eko EKAINAREN 1ean HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA.

Azpeitian, 2021eko ekainaren 1ean, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Herriaren Gobernu Batzordea lehenengo deialdian eta ohizko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Nagore Alkorta Elorza alkatea buru dela, eta batzarra osatzen duten zinegotzi denak bertan direla.

Honako akordioak hartu dira:

1.- Herriaren Gobernu Batzordeak 2021eko apirilaren 27an egindako bilkuraren akta onartzea.

2.- Maria Ibarlucea Iturralderi obra baimen baldintzatua ematea Igartza baserriaren inguruan ukuilu-biltegi berria eraikitzeko.

3.- Elisabet Urbieta Garateri obra baimena ematea Juan XXIII auzoa, 7 behean dagoen lokalean barrualdeetako ekipamenduen denda bat zabaltzeko beharrezkoak dituen egokitzapen lanak egiteko.

4.- Gaur egun merkataritza establezimenduaren titularra den Caijun Wu-ri obra baimena ematea Aranagoikoa kalea, 1, 2 eta 3an bazar txinatarra handitzeko beharrezkoak dituen egokitzapen lanak egiteko.

5.- Ascensio Azkue Ezenarrori, Olatz auzoan txakurrentzako duen partzelan, zolarria eta ate berria jartzeko zimendu lanak ez legeztatzea baldin eta eraiki nahi den txakurtegiaren jarduera tramitatu bitartean.

6.- Jon Azkoitia Alberdi eta beste batzuei obra baimena ematea Iturralde-Erdikoa baserria berreraiki eta bi etxebizitza egokitzeko.

7.- Ana Galarraga Leundari hiru hilabeteko epea ematea Sokin baserriko bi eraikuntzen arteko mehelina konpontzeko.

8.- Netzer Bereciatua Cendoyari, Izarraitz auzoa, 22an dagoen Gaztañadizabal baserriaren terrenoetan txabola bat eraikitzeko obra baimena ematea nekazaritzako tresnak gordetzeko.

9.- Promociones Leku Eder SAri, lan baimena ematea Hiri Antolamenduaren Plangintza Orokorraren baitan “Esklabak-Iturzulo” 4.3 Hirigintza azpieremurako 20.4.3.1 partzelan 4 eta 5 portalak eraikitzeko (28 etxebizitza).

Azpeitia, 2021eko ekainaren 22a
UDALAREN IDAZKARIA,

Olatz Eizaguirre Orbegozo

Laburpena

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea