wrapper

Ekainaren 13ko Gobernu Batzordeko laburpena

GOBERNU BATZORDEAK 2019KO EKAINAREN 13AN HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA.

Azpeitian, 2019ko ekainaren 13an, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Gobernu Batzordea lehenengo deialdian eta ohizkanpoko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxeberria Bereziartua alkate-udalburua buru dela, eta Gobernu Batzordea osatzen duten zinegotzi denak bertan direla.

Honako akordioa hartu dira:

1.- 2019ko maiatzaren 7an egindako bilkuraren akta onartzea, inolako aldaketarik gabe.

Gaurko akta ere onartzen da.

Azpeitia, 2019ko ekainaren 13a
UDALAREN IDAZKARIA,

Olatz Eizaguirre Orbegozo

Akta

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea