wrapper

Urriaren 3ko Gobernu Batzordeko laburpena

Azpeitian, 20 17 ko urriaren 3 an, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Herriaren GobernuBatzarca lehenengo deialdian eta ohizko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxeberria Bereziartua alkate-udalburua buru dela, eta Herriaren GobernuBatzarra osatzen duten zinegotzi denak bertan direla.
Honako akordioak hartu dira
1.- Heniaren GobernuBatzarcak 2017ko uztailaren 4an egindako bilkuraren akta onartzea.

2.- Promociones Leku Eder S.A.ren izenean Mikel Soraluce Elorzak egindako eskaera onartzea eta Azpeitiko Hiri Antolamenduaren Plangintza Nagusiaren "Arana Ingurunea" 4. H.E. hirigirrtza eremuaren bamran
Esklabak-Iturzulo 4.3 azpieremuko a.20.4.3.1 partzelako bizitegi eraikuntzan 5. portaleko lehen solairuko B eskuan eraikiko den etxebizitza mugikortasun murriztua duten pertsonentzako egokitzetik salbuestea.

3.- Euskal Herria kalea 34ko jabekideei eraikuntza horretan igogailua jartzeko obra-baimena ematea.

4.- Ioritz Igarataundiri obra baimena ematea lzarcaitz avzoaÍr dagoen Komunsoro baserriaren lurretan artegi-biltegia egokitzeko, marmelada, s agar- gozoki, s agar-zuku, b aruzki -konts erb a eta mamia egiteko.

5.- Ioritz Igarataundi Anegik egindako eskaera, Komunsoro baserriaren terrenoetan dagoen txabolan portxe bat egiteko, ez onartzea.

6.- Garmendia avzoa 6ko jabekideei eruikuntza horretan igogalua j ar:tzeko o bra-baimena ematea.

7.- Josu M. Diez Lopetegiri baimena ematea Urrestillako Kaleaundia, 1 0-3 . dauden bi etxebiz ifzak bater atzeko .

8.- Plaza Nagusia 3ko jabekideei eraikuntza eraisteko lanetarako lizentzia ematea.

9.- Luis Mu Arocenak eta Juan Miguel Arocenak egindako eskaerari buruz, Oñatz auzoaî dagoen borda legeztatzeko obra baimenari dagokiona, Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuari txostena eskatuko zaio.

10.- Artzubia etorbidea, 29 bis-eko eraikuntza legezko aurrie go eran dag oe I a deklarctzeko esp e di entearen tr amitazioaren e goera.

11.- Jose de Artetxe kalea, 6an jokoen saloi bat jartzeko Automaticos Txomis S.A.k egindako kontsultaren ebazpena.

12.- Heniko eraikuntzen inspekzio teknikoak:

Aranakalea, l3
Foru ibilbidea,12
Arana kalea, 11
Iñaki Azpiazukalea,5
Done Jakue kalea,14
Buztintzuriko errebala, 12

13.-Ez dago galdera edo enegurik

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea