wrapper

Urtarrilaren 13ko Gobernu Batzordeko laburpena

HERRIAREN GOBERNU BATZARRAK 2015EKO URTARRILAREN 13AN HARTUTAKO ERABAKIEN LABURPENA.

Azpeitian, 2015eko urtarrilaren 13an, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Herriaren Gobernu batzarra lehenengo deialdian eta ohizko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxeberria Bereziartua alkate-udal-burua buru dela, eta Herriaren Gobernu Batzarra osatzen duten zinegotzi denak ber-tan direla, bat ezik.

Honako akordioak hartu dira:
1.- Herriaren Gobernu Batzarrak 2014ko abenduaren 2an egindako bilkuraren akta onartzea, aldaketarik gabe.
2.- Iñaki Azpiazu eta Miren Lasari obra baimen baldintzatua ematea Loiolako Ignazio etorbidea, 73 behean kafetegi-okin-degi bat jartzeko lanak egiteko.

3.- Bertan Azpeitiko Merkatari Elkarteak Forum Sport S.A. enpresari onartutako obra baimenaren inguruan aurkeztu duen berraztertze errekurtsoa erantzutea.

4.- Promociones Leku-Eder S.A.ri lan baimena ematea Azpeitiko Hiri Antolamen-duaren Plangintza Orokorraren baitan "Esklabak-Ituzulo" 4.3 Hirigintza azpieremurako 1 eta 2 portalak eraikitzeko.

5.- Herriko zona ez urbanizagarrian jabetza horizontalaren baitan egin daitez-keen banaketak erabakitzeko erizpideak.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea