wrapper

Otsailaren 2ko Gobernu Batzordeko laburpena

Azpeitian, 2016ko otsailaren 2an, Udaletxeko bilkura-areto nagusian elkartu da Herriaren Gobernu Batzarra lehenengo deialdian eta ohiz-kanpoko bilkuran, aztergai-zerrendako gaiak eztabaidatu eta erabakitzeko. Eneko Etxeberria Bereziartua alkate-udalburua buru dela, eta Herriaren Gobernu Batzarrak osatzen duten zinegotzi denak bertan direla.

Honako akordioak hartu dira:

1.- Herriaren Gobernu Batzordearen antolaketa.

2.- Herriko Udal Etxebizitza tasatuak: alokatzeko erizpideak.

3.- Izarrako eremuan hiritartze lanak: 4. fasearen lanak egikaritzea.

4.- Auzarazako espedientea: epaiaren exekuzioa.

5.- Loiolako Ignazio etorbidea, 63, 65 eta 67 eraikuntzak: aspektu teknikoen inguruko legeria.

6.- Iñaki eta Ander Uranga Aranburuk aurkeztutako idatzia, erantsitako proiektuaren arabera Urrestillako Uranga-aldea baserrian egindako gehiegizko obrak legeztatzeko baimena ematea.

7.- Javier Olea Unanuek aurkeztutako idatzia, erantsitako proiektuaren arabera, Urzelaieta 29 hirigintza eremuan dagoen pabilioia handitzeko obra baimena ematea.

8.- Promociones Leku-Eder S.A.ren izenean, Miguel Soraluce Elorzak egindako idatzia, erantsitako exekuzio proiektuaren arabera, Esklabak-Iturzulo 4.3 hirigintza azpieremurako 20.43.1 partzelan 3 portala (3-1 fasea) eraikitzeko lizentzia ematea.

9.- Azpeitiko Arana kalea, 9ko eraikuntzaren egitasmoak: Herriaren Gobernu Batzordeak 2003 apirilaren 3an emandako obra baimenaren eragin ekonomikoak.

10. Urrestillako bidegorria: Herritarren eskaera.

11.-. Lapatx Zabortegiari buruz azalpenak.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea