wrapper

Gizarte Zerbitzuak herritarrengana hurbildu eta zerbitzua hobetzeko helburuz lekualdatuko ditu
1766ko Matxinada kaleko 2 eta 3 etxeatarien baxuan ezarriko dira Gizarte Zerbitzuetako zerbitzuak. Bulegoak leku aldatuta “zerbitzuak herritarrengana gerturatu eta zerbitzuak hobetzea” da helburua. Obrak abuztuan hasiko diraeta 2023ko urtearen
Etxebizitza programaren bidez, alokairurako bitartekaritza eta dirulaguntzak eskainiko ditu udalak
Etxebizitza politikaren baitan abiatutako bidearen baitan, Etxebizitza Programa aurkeztu dute, Nagore Alkorta Alkateak, Ainara Larrañaga Gazteria Zinegotziak eta Josu Labaka Hirigintza zinegotziak. Programa horrek bi norabidetan eragingo du. Alde
Ekonomia sustatzeko laguntzak indartu eta 450.000€ bideratu ditu udalak ehun ekonomikoa indartzeko
Maiatzaren 12an aurkeztutako babes sozial eta ekonomikorako neurrien baitan, gaur, Azpeitiko Ekonomiaren Sustapenerako laguntzak aurkeztu dituzte Nagore Alkorta alkateak eta Leire Goenaga Ogasun Zinegotziak. Plan horren baitan 2022ko aurrekontuetan

AzpeitiaOroimena

AzpeitiaOroimena

Kategorizatu gabea

Kategorizatu gabea (56)

Erronkak, lan ildoak eta ekintzak

1.- Etxebizitzaren arloan arreta pertsonalizatua, informazio osoa eta aholkularitza zerbitzu integrala eskaintzea 1.1 Etxebizitzaren arloko aholkularitza zerbitzua 1.1.1 Etxebizitza beharra duten azpeitiarrei arreta pertsonalizatua1.1.2 Etxegabetze arriskuan dauden pertsonen arreta eta laguntzarako jarduera protokoloa1.1.3 Alokatzeko poltsa programa/ BIZIGUNE eta antzekoen gaineko aholkularitza (etxebizitza hutsen jabeei edo maizter izan daitezkeenei)1.1.4 Babes publikoko etxebizitzen eskaintzaren berri ematea1.1.5 Birgaitzearen arloko laguntza teknikoa (tramiteak eta laguntzak koordinatzea, EITE-en jarraipena, bizilagun-elkarteen bitartekaritza …)1.1.6 Udaleko nahiz beste erakunde publikoetako sustapen publikoen inguruko informazioa eguneratua eskaintzea ( betebeharreko baldintzak, laguntzak …) 1.2 Sentsibilizazio eta kontzientziazio estrategia 1.2.1 Etxebizitzaren funtzio sozialaz jabetzeko etengabeko lanketa 1.3 Etxebizitzaren arloko informazioa etengabe eguneratzea eta jarraipena egitea 1.3.1 Eusko Jaurlaritzarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin elkarlana1.3.2 Lankidetza Etxebizitzaren Euskal Behatokiarekin   2.-Hutsik dauden etxebizitzakmobilizatu eta alokairura bideratzea 2.1 Arrazoizko prezioko alokairua sustatzea hutsik dauden etxebizitzak merkaturatuz 2.1.1 Azpeitiko Udalak gazteei zuzendutako alokairurako laguntzak kudeatzea2.1.2 Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean jardutea, Bizigune eta ASAP programetarako etxebizitzen kudeaketa hobetzeko2.1.3 Etxe hutsen gaineko IBI errekargua mantendu eta Eusko Jaurlaritzak lege bitartez etxe hutsei ezarri dien kanona aplikatzen hastea2.1.4 Apartamentu turistikoen erregulazioa etxebizitzaren funtzio sozialaren mantentzea oinarri izanik 2.2 Alokatzeko lan-poltsa sustatzea 2.2.1 Alokatzeko lan-poltsaren bitartez errentan jartzeko etxebizitza hutsak erakartzeko lana indartzea (etxejabeekin harremanak)2.2.2 Azpeitiko Udalak eta Eusko Jaurlaritzak… Gehiago irakurri

Estrategia

Azpeitia 2030 plan estrategikoren helburu nagusia eragileon artean herrigintzan eraman beharreko norabidea adostea izan zen. Azpeitiak datozen urteetarako dituen lan-ildo eta erronka nagusiak jaso ziren bertan. Eta azpeitiarren egunerokoan duen garrantziagatik, beste hainbat lan ildorekin batera, etxebizitzaren problematikari erantzutea ildo propio bezala markatzea erabaki zen. Orain, etxebizitza plan honen bitartez, plan estrategikoan jasotakoan garatu nahi da. Helburu nagusia azpeitiarren etxebizitza beharrei erantzutea izanik, lehenik eta behin, ezinbestekoa da behar horiek identifikatzea. Horretarako, aldian behin egingo diren azterketek garrantzia berezia izango dute Azpeitiko Udalaren etxebizitza politika definitzerako orduan. Beraz, sinpleki, beharrak identifikatu eta baliabide publikoak behar horiei erantzutera bideratzea izango da estrategia. Eskuartean dugun etxebizitza plana osatzeko abiapuntua ere etxebizitza premia aztertzeko diagnostikoa izan da. Eta azpeitiarren etxebizitza beharrak jasotzen hasita, agerian gelditu dira hainbat sektorek dituzten zailtasunak; Azpeitira etorri berriak diren herritarrak eta gazteak dira behar nabarmenenak dituzten kolektibo nagusiak. Baina, agerikoak dira baita ere, emakumeek, familia monoparentalek, bananduek edota adinekoek dituzten behar espezifikoak ere. Lau urtez behin eguneratzea aurreikusten den etxebizitza beharren azterketak jarriko dio norabidea etxebizitza politikari. Baina, behar orokorretatik harago, modu iraunkorrean azpeitiarren beharrak jasotzeko eta arreta pertsonalizatua eskaintzeko ahalegina egingo du Azpeitiko Udalak. Izan ere, azpeitiar guztiek etxebizitza eskuragarri izan dezaten lortzeko bakoitzaren behar espezifikoei erantzun… Gehiago irakurri

Misioa, ikuspegia eta baloreak

MisioaAzpeitiarren etxebizitza premia asetzea. Etxebizitzarako eskubide subjetiboa bermatuz eta zailtasun gehienak dituzten kolektiboen beharrei erantzunez. Arreta berezia jarriko da gazteen emantzipazioan eta adineko pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko neurrietan. Ikuspegia Udalek jarraitu beharreko etxebizitza politikek marko orokorraren izaera duten heinean, eta etxebizitzaren funtzio soziala bermatzeko helburuz, etxebizitzaren 3/2015 euskal legeak jasotako mandatuak betetzea izango da helburua. Kudeaketa eraginkor baterako oinarriak eta baliabideak jarriko dira. Baloreak 1. Zerbitzu publikoa Herritarrei etxebizitzaren ingurukozerbitzu ireki eta osoa eskaintzea duhelburu. 2. Berritzailea Etxebizitza polikaren arloan pausoberri eta berritzaileak ematea izangodu helburu. Izaera eta molde berrikobeharretara egokituko da. 3. Gardena Gardentasunez eramango da aurreraplana. Herritarrei gaiaren ingurukoahalik eta komunikazio zuzena etaosatuena eskainiko zaie. 4. Jasangarria Ingurumen eta hirigintza antolamendujasangarri baten alde egingo du. Bidehorretan, efizientzia energetikoarengaian arreta berezia jarriko du. 5. Gizarte kohesioa ahalbidetuko duena Herritarrak berdintasunez etajustiziaz tratatuko ditu eta mailasozioekonomikoan integratzea izangodu helburu. 6. Euskararen egoera bermatuko duena Azpeitia herri euskalduna da, etaetxebizitza planeko aktuazioen eraginlinguistikoa aztertzeko ebaluazioakegiteko konpromisoa du udalak. 7. Elkarlana Beste erakundeekin elkarlanasustatuko du, elkarlanean etakoordinatuta zerbitzu eta eskaintzahobeagoa eskaintzeko. 8. Parekidea Herritarren aukera berdintasunabermatuko du. Horretaz gain, generoindarkeria jasan duten emakumeenetxebizitza beharrari erantzunaemango dio. 9. Irekia Plan irekia da. Herritarren behar etaekarpenetara irekia, etorkizunekoerronka berrietara irekita izango dena. Gehiago irakurri

Abiapuntua

1948ko abenduaren 10eko Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalean (25.1 artikulua), 1966ko abenduaren 16ko Ekonomia, Gizarte eta Kultura Eskubideen Nazioarteko Itunean (11.1 artikulua) eta Europako Parlamentuak, Kontseiluak eta Batzordeak 2000ko abenduaren 7an onartutako Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunean (34.3 artikulua) etxebizitzaren garrantzia soziala azpimarratzen da, eta pertsonen eta beren familien bizi-baldintzak hobetzearekin eta gizarte-bazterketa saihestu eta gainditzeko aukerekin lotzen da. Nazioarteko xedapen horiei lotuta, 1978ko Konstituzioak esplizituki aitortzen du, 47. artikuluan, herritar guztiek daukatela eskubidea etxebizitza duin eta egokia izateko, eta botere publiko guztiei exijitu eta agintzen die beharrezko baldintzak sustatu eta arau egokiak ezar ditzatela eskubide hori benetan bermatu dadin. Etxera etorrita, Euskal Autonomia Estatutuaren 10.31. artikuluan adierazitakoaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak eskuduntza esklusiboa dauka hirigintza eta etxebizitza arloetan. Eskuduntza hori betez, Eusko Legebiltzarrak Etxebizitzaren legea, ekainaren 18ko 3/2015 Legea onartu zuen. Lege horren helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean etxebizitza duin eta egokia edukitzeko eskubidea erregulatzea. Lege horren 10.2. artikuluaren arabera: “Udalei dagozkie beren titulartasuneko zuzkidura- bizitokien antolamendu, sustapen, kudeaketa, esleipen eta kontroleko eskumenak, baita udalaraubide tasatuko etxebizitza, lokal eta eranskinenak ere, eraikuntza berrikoak izan edo birgaitzeko eta hiri-berroneratzeko berariazko planen ondoriozkoak izan”. Bestalde, 10.3. artikuluaren arabera: “Udalei dagozkie ikuskatzeko, behin-behineko neurriak hartzeko eta eraikinak egoki erabiliko direla bermatzeko esku-hartze… Gehiago irakurri

Etxebizitza plana

  Hitzaurrea   Azpeitiar guztien bizi kalitatea hobetzea. Horixe da gure egitekoa egunerokoan. Horretarako ezinbestekoa da arlo desberdinetako beharrak aztertu eta politika eraginkorrak abian jartzea. Etorkizuneko erronkei gaurtik erantzuteko helburuarekin osatu berri dugu Azpeitia 2030, etorkizuna denon artean plan estrategikoa. Denontzako Azpeitia denon artean eraikitzen jarraitzeko ariketa izan da. Plan estrategiko horren baitan, etxebizitza beharrari erantzuteko lanketa propioa egiteko beharra plazaratu zen, eta horri erantzunez osatu du Azpeitiko Udalak etxebizitza plana. Azpeitia denontzako izatea nahi dugu; denok bertan bizitzeko aukera berdinak izatea nahi dugu. Etxebizitza bat eskuratzeak, izan alokairuan edo jabetzan, eragin zuzena du herritarren zein familien egoera ekonomikoan. Horregatik, ezinbestekoa iruditzen zaigu molde eta tipologia ezberdinetako etxebizitzen eskaintza publiko jarraitua egitea. Etxebizitza politikaren abiapuntua, duela hainbat urte jarri zuen udalak. Etxe hutsetatik abiatutako politikak bultzatu ditu orain artean. Azken bi urteotan babes publikoko etxebizitza eskaintza zabala ere egin du. Duela gutxi, Eusko Jaurlaritzarekin batera alokairu publikoko 48 etxebizitza eraikitzen hasi da. Esklabetako eraikinean, gazteen emantzipazioa eta herritar zaurgarrienen etxebizitza beharrari erantzuteko. Pixkanaka eman ditugu pausoak. Plan berri honekin, orain artean egindako ibilbidean pauso kualitatibo bat ematea dugu helburu. Orain artekoa abiapuntu izanda, etxebizitza politikan sakontzeko neurri berritzaileak abian jartzea dugu helburu.   Nagore Alkorta Azpeitiko Alkatea     Abiapuntua… Gehiago irakurri

Bases del concurso del cartel oficial anunciador de Euskal Antzerki Topaketak

Con motivo de Euskal Antzerki Topaketak, el Ayuntamiento de Azpeitia ha organizado un concurso de carteles con las siguientes bases: 1. El objetivo del concurso será seleccionar el cartel oficial anunciador de Euskal Antzerki Topaketak 2022. 2. Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras: originales, inéditas y no premiadas en ningún otro concurso. La propiedad de los derechos de las imágenes y elementos que aparecen en el cartel deben ser propiedad del autor del cartel y en caso contrario deben ser recursos de libre disposición. Los autores serán responsables del cumplimiento de los requisitos establecidos en estas bases. 3. Dimensiones del cartel: 450mm x 680mm (ancho por alto). 4. Soporte papel: los carteles deberán ir necesariamente sobre cartón pluma sin cristales. En caso contrario, serán rechazados. 5. Soporte informático: además de en papel, la imagen del cartel deberá presentarse en un CD en dos archivos en formato JPG o TIFF: uno en 72 dpi y otro en 300 dpi, este último con sangrado de 5 mm. En la fase de concurso el autor deberá autorizar la publicación del trabajo presentado en la página web del Ayuntamiento de Azpeitia. 6. Técnica: color y técnica, opcional. 7. Deberá figurar este… Gehiago irakurri

CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE 2022 AZPEITIA

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Azpeitia, junto con la Escuela de Arte y Diseño, han organizado el I Concurso de Pintura al Aire Libre para el 8 de mayo de 2022 con las siguientes bases: 1.- Podrá participar cualquier persona y se podrán presentar cuantos trabajos se deseen. 2.- Las obras deberán realizarse al aire libre y dentro del municipio de Azpeitia. Estos trabajos se podrán realizar utilizando cualquier técnica o material. 3.- La obras deberá ser inéditas, es decir, de creación propia y el autor de la obra tendrá plena responsabilidad ante cualquier reclamación posterior derivada del incumplimiento de este requisito. 4.- Los soportes de las obras a realizar se sellarán en la Sala de Exposiciones Betherram de 9 a las 11 de la mañana. Los soportes se pueden llevar previamente preparados para realizar la obra, pero no se admitirá la presencia de dibujos, tachaduras o trazos. El soporte deberá ser duro y consistente para la exposición posterior. 5.- Los trabajos finalizados se presentarán en el interior de la sala Betherram de 13:00 a 14:00 horas, junto con los siguientes datos del autor: - Fecha de nacimiento, D.N.I. y localidad. - Dirección y teléfono. 6.- Los premios… Gehiago irakurri

Proyecto de instalación solar fotovoltaica para autoconsumo en el edificio del Ayuntamiento de Azpeitia

                                                                 PROYECTO:PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA CON APOYO DEL:FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER). Programa:Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 (proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono DATOS:Reducción de consumo de energía eléctrica (KWh/año): 47.997Reducción de consumo de energía eléctrica (%): 39,43Reducción de emisiones de CO2 eq/año: aprox. 15,25 toneladas de CO2Calificación energética del nuevo edificio: C Gehiago irakurri

Azpeitiko udaletxeko eraikinaren energia birgaitzeko proiektua

PROIEKTUA: AUTOKONTSUMORAKO EGUZKI-INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOAREN PROIEKTUA LAGUNTZAILEA ESKUALDE GARAPENERAKO EUROPAKO FUNTSA (EGEF). PROGRAMA Hazkunde Iraunkorreko EGEF 2014-2020 Programa Operatiboa (proiektu bereziak Karbono gutxiko ekonomia batera igarotzen laguntzen duten toki-erakundeak) DATUAK: Energia elektrikoaren kontsumoa murriztea (KWh/urte): 47.997Energia elektrikoaren kontsumoa murriztea ( %): 39,43CO2 isurketen murrizketa eq/urtean: gutxi gorabehera 15,25 tona CO2Eraikin berriaren kalifikazio energetikoa: C Gehiago irakurri

Euskal Antzerki Topaketetako sarrerak

Urriak 15, ostirala: Lubaki Lainotsua  (Atx teatroa) **ESTREINALDIA ATX Teatroak Lubaki Lainotsua antzerki obra estreinatuko du Soreasu Antzokian. Erosi sarrera   Urriak 28, osteguna: Tempus Fugit (Ze onda antzerki taldea) **ESTREINALDIA Antzerki Topaketetako emanaldi honetan Ze onda antzerki taldeak 'Tempus Fugit' lana estreinatuko du.  Erosi sarrera   Urriak 29, ostirala: Amua  (Artedrama)Antzerki Topaketetako emanaldi honetan Artedrama konpainiak 'Amua' lana eskainiko du. Erosi sarrera   Urriak 30, larunbata: Zuhaitzak landatzen zituen gizona  (Gorakada teatro)Antzerki Topaketetako emanaldi honetan Gorakada teatroak 'Zuhaitzak landatzen zituen gizona' lana eskainiko du. Erosi sarrera   Urriak 31, idandea:  Hiru kortse, azukre asko eta Brandy gehiegi   (Kamikaz kolektiboa+ Ttak teatroa) **ESTREINALDIA Antzerki Topaketetako emanaldi honetan Kamikaz kolektiboak 'Hiru kortse,azukre asko eta brandy gehiegi' lana estreinatuko du Erosi sarrera   Azaroak 1, astelehena: UP! (Xabier Larrearen ikuskizuna) Kale ikuskizuna izango da plazan, 13:00etan. Ez da sarrerarik beharko   Azaroak 4, osteguna: Harri, orri, ar (Pez limbo) Antzerki Topaketetako emanaldi honetan Pez Limboren 'Harri, Orri, Ar' lana eskainiko da Erosi sarrera   Azaroak 5, ostirala: Lurrun minez (Mauma konpainia) Antzerki Topaketetako emanaldi honetan Mauma konpainiak 'Lurrun minez' lana eskainiko du   Erosi sarrera   Azaroak 6, larunbata: Hitzak txorabiatzen (Pantzart konpainia) Antzerki Topaketetako emanaldi honetan Pantzart konpainiak 'Hitzak txorabiatzen' lana eskainiko du Erosi sarrera   Azaroak 7,… Gehiago irakurri