wrapper

Hirigintza ingurumena sub

Azpeitiko Larrin 22 HE-aren Plan Partzialaren aldaketa

1. Udalaren eta Sprilur S.A.ren hitzarmena

1.1.- Hitzarmenaren edukia

1.2.- Hitzarmena onartzearen ziurtagiria

2. Ingurumen azterketa estrategikoa

2.1.- Planaren ingurumen azterketa estrategikoa

2.2.- Planaren hasierako bertsioa

3. Larrin 22 HEko Plan Partzialaren aldaketaren irismen-dokumentua

3.1.- Irismen-dokumentuaren ebazpena

4. Larrin 22 HEko Plan Partzialaren aldaketaren hasierako onarpena

4.1.- Hasierako onarpenaren ebazpena

4.2.- Planaren edukia

4.2.1.- Ingurumen azterketa estrategikoa -hasierako onarpena-

4.2.2.- Planaren edukia -hasierako onarpena-

4.3.- Gipuzkoako Aldizkari Ofizialeko iragarkia

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea