wrapper

Gizarte zerbitzuak sub

Mendekotasun RAI eta ezgaitasun balorazioak

  • Mendekotasuna: Pertsona batzuk aurkitzen diren egoera iraunkorra, adinagatik, gaixotasunagatik edo desgaitasunagatik, eta autonomia fisiko, mental, intelektual edo sentsorial gabeziari edo galerari lotutakoa; horregatik, pertsona horiek beste pertsona baten edo pertsonen laguntza handia behar dute eguneroko oinarrizko jarduerak egiteko, edota, desgaitasun intelektuala edo gaixotasun mentala duten pertsonen kasuan, beste laguntza batzuk behar dituzte autonomia pertsonalerako.
  • R.A.I.: Adineko pertsonei egoitzetako baliabideak/plazak emateko eta pertsona horiek berauetara bideratzeko Gaitasun/Ez Gaitasun ebazpena eta erabiltzailearen profilaren identifikazioa.
  • Ezgaitasun balorazioa: Pertsonak duen ezgaitasun-mailaren balorazio (ehunekoetan), eta, hala badagokio, gizarte faktore osagarriak, besteak beste, gizarteratzea zailtzen duten familia-inguruari eta lan-, hezkuntza- eta kultura-egoerari buruzkoak.
2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea