wrapper

Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zergaren ordainkizunak zehazteko funtsezko osagaiak arautzen dituen zerga-agintaraua

Hainbestekaria........................................ 2,0084

ORDAINKETA TAULA

IBILGAILUAREN POTENTZIA ETA MOTA KUOTA/ €

A) TURISMOAK
9 zaldi fiskaletik beherakoak 36,21
9tik 11,99 zaldi fiskalera bitartekoak 72,42
12tik 13,99 zaldi fiskalera bitartekoak 120,70
14tik 15,99 zaldi fiskalera bitartekoak 168,99
16tik 19,99 zaldi fiskalera bitartekoak 217,27
20 zaldi fiskaletik gorakoak 265,55

B) AUTOBUSAK
21 eserleku baino gutxiagokoak 167,30
21etik 50 eserlekura bitartekoak 238,28
50 eserleku baino gehiagokoak 297,85

C) KAMIOIAK
1.000 kg-tik beherako karga erabilgarria dutenak 84,92
1.000tik 2.999 kg-ra bitarteko karga erabilgarria dutenak 167,30
2.999tik 9.999 kg-ra bitarteko karga erabilgarria dutenak 238,28
9.999 kg-tik gorako karga erabilgarria dutenak. 297,85

D) TRAKTOREAK
16 zaldi fiskal baino gutxiagokoak 35,49
16tik 25 zaldi fiskalera bitartekoak 55,77
25 zaldi fiskal baino gehiagokoak 167,30

E) TRAKZIO MEKANIKDUN IBILGAILUEK ERAMANDAKO ATOI ETA ERDI ATOIAK
1.000 baino gutxiagoko eta 750 kg baino gehiagoko karga erabilg. dutenak 35,49
1.000tik 2.999 kg-ra bitarteko karga erabilgarria dutenak 55,77
2.999 kg-tik gorako karga erabilgarria dutenak 167,30

F) BESTELAKO IBILGAILUAK
Ziklomotoreak 8,88
125 cc-ra bitarteko motozikletak 8,88
125 cc-tik 250 cc-ra bitarteko motozikletak 15,2
250 cc-tik 500 cc-ra bitarteko motozikletak 30,43
500 cc-tik 1.000 cc-ra bitarteko motozikletak 60,83
1.000 cc-tik goragoko motozikletak 121,67

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea