wrapper

Iragarki taula elektronikoa

AGERRALDI PUBLIKOKO DOKUMENTUAK (2024) DATA
Oñatz auzoan berreraikitzeko dagoen baserriaren baimen eskaera.Herritarrak jakinaren gainean jartzeko epea  zabalduko da. 2024/05/14
Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean "Alde Zaharra" 1 hirigintzaeremuaren barruko "Santutxo" 4.1 azpieremuaren eta "Done Jakue, 3" 1.2 azpieremuaren jarduketa integratuari dagokion Repartzelazio Proiektua 2024/05/13
Erroldako inskripzioa iraungitzeagatik baja prozedura jakinaraztea 2024/05/10
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena (A.E.O eta A.A.Gren artekoa) 2024/05/10
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena (I.I.S eta J.S.Aren artekoa) 2024/05/10
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena (I.A.A. eta X.A.Bren artekoa) 2024/05/09
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena (A.A.A eta J.I.Mren artekoa) 2024/05/08
Ezkontza zibilia baimentzako ahalmena (T.C.S eta M.E.M-en artekoa) 2024/05/08
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2024/05/07
«4.1 Santutxo» eta «1.2. Done Jakue» azpieremuek osatutako jarduketa integratuaren Birpartzelazio Proiektuaren hasierako onespena 2024/05/03
Azpeitiko Udaleko eta bere erakunde autonomoetako funtzionarioen lanpostuen zerrenda aldatzea 2024/04/30
Jendearentzako argibideak: Txerriak eta haragitarako behiak gizentzeko ustiapena, Aipatutako 10/2021 Legearen 51. artikuluak hilabeteko jendaurreko informazioa ematen du 2024/04/30
Akats zuzenketa : Zerbitzu-koordinatzaile plaza bat izendapen askez eskuratzeko hautaketa-prozesuaren deialdiari eta oinarriei buruzko iragarkian,akats zuzenketa 2024/04/30
Parekidetasun-teknikari plaza betetzeko, ondoren aipatzen denari karrerako funtzionarioa izendatzea 2024/04/29
Aurrekontu Propioaren barruan ondorengo espedientea onar tu zuen: Kreditu Aldaketa 2 zk.ko espedientea, kreditu gehigarrien bidez. 2024/04/29
Alkateak dekretu bidez onetsitako 2024. urteko 1. hiruhileko baratza erabilera tasaren errolda 2024/04/24
 Hautesle erroldaren erakusketa 2024/04/22
Jose Ignacio Azpiazu Etxe berria Azpeitiko Izarraitz auzoa, 70n dagoen Egurtza-Goikoa baserria eraberritzeko eta bi etxebizitza  sortzeko eskaera egin du 2024/04/22
Mikel Mendiguren Esnaola Azpeitiko Izarraitz auzoa, 72n dagoen Egurtza-Azpikoa baserria berreraikitzeko eta bi etxe bizitza sortzeko eskaera egin du 2024/04/22
2023ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin,% 0,5eko ordainsarien bigarren igoera gehigarria 2024/04/18

Azpeitiko Udaleko adinekoentzako ostatu zerbitzua arautzen duen barne araudia onartzeko
2024/04/17
Azpeitiko Biziberri tutoretzapeko etxebizitzen funtzionamenduaren buruzko araudia 2024/04/17
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2024/04/17
2024. urteko 1. hiruhileko baratza erabilera tasaren errolda 2024/04/15
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2024/04/10
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2024/04/08
Azpeitiko HAPOko Amue 11. Hirigin tza Eremuko Hiri Antolamenduko Plan Bereziari behin betiko onarpena ematea. 2024/04/04
Sailkatutako jardueraren lizentzia-eskaera: udal kirol instalazioak (Udal Kirol Patronatua) 2024/03/25
Biztanle erroldan ofiziozko baja ematearen jakinarazpena 2024/03/15
Iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa prozesuaren oinarri orokorrak eta espezifikoen akatsen zuzenketari buruzko iragarkian (2024ko Martxoaren 13ko Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALA, 52. zk.) 2024/03/15
Akats zuzenketa aldi baterako enplegua egonkotzeko hautaketa prozesuak arautzeko oinarri orokorrak 2024/03/13
Akats zuzenketa. Iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko salbuespenezko deialdiaren oinarriak 2024/03/12
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2024/03/11
2023-2025 Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren egokitzapena 2024/03/11
2024 Joxe Takolo Bekaren baitan dagoen dirulaguntza lortzeko  eskariak eta beka 2024/03/07
Iñaki Azpiazu 20 eta 22 etxebizitza tasatuen esleitzeko prozedurak 2024/03/06
Buztinzuri errebala 4ko etxebizitza tasatuen esleitzeko prozedurak 2024/03/06
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2024/03/04
Erroldako inskripzioa iraungitzeagatik baja prozedura jakinaraztea 2024-03-04
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2024/03/04
2024 Urteko trakzio mekanikodun ibilgailuen zerga 2024/02/29
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2024/02/29
Diskoteka bat irekitzeko sailkatutako jarduera baimena.  - Jendaurreko epealdia-    2024/02/28
Azpeitiko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren «4. Arana Ingurua» HE barruan dagoen «4.1 Santutxo»eta «1. Alde Zaharra» HE barruan dagoen «1.2. Done Jakue» azpieremuek osatutako jarduketa integraturako Urbanizatzeko Jarduketa Programari behin betiko onarpena ematea.  2024/02/26
2024.urterako kontratazio plana 2024/02/15
2024. Ekitaldiko zergen egutegi fiskala 2024/02/19
Nork eman behar du izena berriro erroldan 2024/02/16
Elmubas Iberica SL Unipersonal sozietateak Gerra Txiki kaleko 6, 7, 9, 11, 13 eta 15. zenbakietan dauden bideen erabilera pribatiboko jabari publikoaren emakida. 2024/02/13
Azpeitiko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren «Larrin» 22. Hirigintza eremurako Urbanizatzeko Jarduketa Programaren aldaketari behin betiko onarpena ematea. 2024/02/15
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2024/02/08
Biztanle erroldan ofiziozko baja ematearen jakinarazpena 2024/02/08
Biztanle erroldan ofiziozko baja ematearen jakinarazpena 2024/01/31
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2024/01/24
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2024/01/24
 Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2024/01/22
Biztanle erroldan ofiziozko baja ematearen jakinarazpena 2024/01/18
Bizigarritasun baldintzak aplikatzea eta obrak egokitzea helburu duen HAPO-ko ALDE ZAHARRA 1. Hirigintza eremuan PLAN BEREZIAren tramitazioa. 2024/01/15
Alkatetzaren eskumenak eskuordetzea (Zuzenketa) 2024/01/11
2023ko aurrekontuak: kreditu Aldaketa 5zk. espedientea, kreditu gehigarrien bidez. 2023/12/29
2024ko aurrekontuen behin betiko onarpena 2024/01/12
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2024/01/12
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2024/01/08
 DATA

AGERRALDI PUBLIKOKO DOKUMENTUAK (2023)DATA
Alkatetzaren eskumenak eskuordetzea 2023/12/26
Izapidetu beharreko jarduera sailkatuaren eskaera: MK Coin Wordlwide S.A. 2023/12/26
Biztanle erroldan ofiziozko baja ematearen jakinarazpena 2023/12/20
2024ko aurrekontuen hasierako onarpena 2023/12/18
Nork eman behar du izena berriro erroldan 2023/12/14
Erroldako inskripzioa iraungitzeagatik baja prozedura jakiaraztea 2023/12/11
Buztintzuri errebala 4an eta Iñaki Azpiazu 20-22an bost udal etxebizitza tasatu esleitzeko prozeduraren oinarriak 2023/12/7
2024ko Ordenantza fiskalen behin betiko onespena 2023/12/7
HAPOn "4. Arana ingurua" HEren barruan dagoen "1. Alde Zaharra" HEren barruan dagoen "1.2. Done Jakue" azpieremuek osatutako jarduketa integratua gauzatzeko Urbanizatzeko Jarduketa Programa 2023/12/5
Azpeitiako HAPOren "Larrin" 22 hirigintza eremurako jarduketa integratuaren Urbanizatzeko Jarduketa Programaren aldaketa 2023/12/5
Kerexeta baserriaren berreraikitze proiektua eta jendeaurreko epealdia 2023/11/29
Ezkontza zibila baimentzeko eskaera 2023/11/17
Biztanle erroldan ofiziozko baja ematearen jakinarazpena 2023/11/17
2023ko aurrekontien 4. kreditu aldaketaren behin betiko onarpena 2023/11/17
Biztanle erroldan ofiziozko baja ematearen jakinarazpena 2023/10/25
Larrin 22HEko Plan Partzialaren behin betiko onarpenaren argitalpena 2023/10/20
2024ko zerga-agintarauaren aldaketaren hasierako onarpena eta jendaurreko epealdia 2023/10/10
2023. urteko Taxi geltokian leku gordetzearen tasaren errolda, jendeaurreko informaziora jartzen da 2023/10/05
2023. urteko lbi tasaren errolda, jendeaurreko informaziora jartzen da 2023/10/05
2023. urteko hirugarren hiruhileko baratza erabileraren tasaren errolda 2023/10/05
2023ko aurrekontuen: kreditu Aldaketa 4 zk.ko espedientea, kreditu gehigarrien bidez. 2023/10/05
2023ko lanpostuen zerrendaren behin behineko aldaketa. 2023/10/04
Biztanle erroldan inskripzioa iraungitzeagatik baja prozedura  jakinaraztea 2023/09/29
Biztanle erroldan ofiziozko baja ematearen jakinarazpena 2023/09/27
Biztanle erroldan ofiziozko baja ematearen jakinarazpena 2023/09/13
Nork eman behar du izena berriro erroldan 2023/09/12
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2023/08/31
Ibilgailu abandonatuen prozedura 2023/08/30
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2023/08/23
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2023/08/10
2023. urteko mahai eta aulkien tasari dagokion errolda 2023/07/27
2023. urteko azokaren gaineko tasaren errolda 2023/07/27
2023. urteko bigarren hiruhileko baratza erabileraren tasaren errolda 2023/07/27
Hauteskunde mahai eta lokalen erakusketa (2023ko Gorte Nagusietarako hauteskundeak) 2023/07/14
Adinekoentzako Azpeitiko Udaleko ostatu zerbitzuaren araudia. 2023/07/12
Alkatetzaren eskumenak eskuordetzea 2023/07/07
Udalbatzaren eraketa eta Alkate lehendakariaren izendapena 2023/07/06
Ordenantza fiskalen aldaketaren behin betiko onarpena 2023/07/05
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2023/06/30
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2023/07/28
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2023/07/28
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2023/06/27
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2023/06/27
Ibilgailu abandonatuen prozedura 2023/06/27
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2023/06/23
Alkatetzaren eskuordetza 2023/06/23
Biztanle erroldan inskripzioa iraungitzeagatik baja prozedura jakinaraztea 2023/06/21
Hiri-Antolamenduko Plan Orokorraren Landeta 18 hirigintza-eremuaren iparraldeko Plan Bereziaren hasierako onespenaren alegazioak aurkezteko epealdiaren luzapena 2023/06/16
Udalbatza osoko lan zerrenda 2023/06/15
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2023/06/13
Nork eman behar du izena berriro erroldan 2023/06/13
Ezkontza zibila baimentzeko baimena 2023/06/12
Ezkontza zibila baimentzeko baimena 2023/06/12
2023. urteko estalgarrien tasari dagokion errolda 2023/06/12
2023. urteko autokarabana eta karabanentzako aparkatzeko eremuaren erabilera tasaren errolda 2023/06/12
Sailkatutako jardueraren lizentzia-eskaera: energia fotovoltaikoko instalazioa (Loiolako Santutegia).  2023/05/31
Adinekoentzako Azpeitiko udaleko ostatu zerbitzua arautzen duen erreglamenduaren hasierako onarpena 2023/05/24
Hiri-Antolamenduko Plan Orokorraren Landeta 18 hirigintza-eremuaren iparraldeko Plan Bereziaren hasierako onespena. 2023/05/22
Azpeitiko Hiri-Antolamenduko Plan Orokorraren lehen aldaketaren espedientean Udal-planeamenduko Aholku Batzordearen deialdia. 2023/05/22
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2023/05/17
Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatik ordaindu beharreko prezio publikoen ordenantza arautzailea 2023/05/17
Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza arautzailea 2023/05/17
Hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga erregulatzen duen zerga agintaraudia 2023/05/17
Bide publikoan ustez abandonaturik dagoen ibilgailua jasotzeko errekerimenduaren jakinarazpena 2023/05/09
Iraungitzeagatik baja prozedura jakinaraztea 2023/05/09
Azpeitiko udaleko aparteko kontu batzordeak 2022 ekitaldiko udaleko kontu orokorraren aldeko txostena 2023/05/04
Azpeitiko Oñatz auzoa, 178n dagoen Zelaiaran baserria berreraikitzea 2023/05/04
Azpeitiko Elosiaga auzoa, 350n dagoen Telleria baserria berreraikitzeko jakinarazpena 2023/05/03
Ibilgailu abandonatuaren prozedura jakinaraztea 2023/04/28
Biztanle erroldan ofiziozko baja ematearen jakinarazpena 2023/04/28
Galdaragintzako konformazio-prozesuko jarduera Azpeitiko Antzibarrena 23 HE-n dagoen Orendaundi kalea 6B. 2023/04/26
Hauteskunde mahaietako karguen zozketa 2023/04/21
Bide publikoan ustez abandonaturik dagoen ibilgailua jasotzeko errekerimenduaren jakinarazpena 2023/04/20
Nork eman behar duen izena berriro erroldan 2023/04/19
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2023/04/17
Azpeitiko HAPOren aldaketa puntuala H.E.2 Garmendialde eremuaren barruan, 2.1 Perdillegi azpieremurako eta A.D.2.3 San Martin zuzeneko jarduketarako lurzatirako 2023/04/14
2023. urteko 1. hiruhileko baratza erabilera tasaren errolda 2023/04/11
 2023ko aurrekontuen: Kreditu Aldaketa 2 zk.ko espedientea, kreditu gehigarrien bidez. 2023/04/05
Nuarbe auzoan dagoen zerrategiaren teilatuaren zati bat eraberritu eta instalazio berri bat eraikitzeko lanak egiteko obra baimena. 2023/04/05
Ibilgailu abandonatuen prozedura 2023/04/05
Biztanle erroldan ofiziozko baja ematearen jakinarazpena 2023/04/04
Hiri-Antolamenduko Plan Orokorreko "4.1. Santutxo" eta "1.2. Done Jakue 3" azpieremuetarako Plan Bereziaren behin betiko onespena 2023/03/29
2023.urteko 1.hiruhileko baratza erabilera tasaren errolda 2023/03/23
Biztanle erroldan ofiziozko baja ematearen jakinarazpena 2023/03/16
Azpeitiko HAPOko «Amue» 11. HE-ko Plan Bereziaren hasierako onarpena. 2023/03/15
Ezkontza Zibila baimentzeko ahalmena 2023/03/14
Ezkontza Zibila baimentzeko ahalmena 2023/03/13
Biztanle erroldan baja ematearen jakinarazpena 2023/02/28
Erroldako inskripzioa iraungitzeagatik baja prozedura/ 2023/0223
Nork eman behar du izena berriro erroldan 2023/02/14
2023. Ekitaldiko zergen egutegi fiskala 2023/02/14
Trakzio Mekanikodun lbilgailuen Zergaren errolda. 2023/02/14
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2023/02/14
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2023/02/14
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2023/02/10
Eragin linguistikoaren ebaluazioari buruzkoa den Udalaren ordenantza 2023/02/07
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2023/02/07
Ezkontza Zibila ospatzeko ahamena 2023/02/02
Aurrez-aurreko modalitatea eta telelanaren bidezko modalitate ez-presentziala barne hartzen dituen zerbitzua emateko araudiaren behin betiko onespena. 2023/02/06
Biztanle erroldan ofiziozko baja ematearen jakinarazpena 2023/02/02
Ezkontza Zibila baimentzeko ahalmena 2023/01/26
Ezkontza Zibila baimentzeko ahalmena 2023/01/24
Biztanle erroldan ofiziozko baja ematearen jakinarazpena 2023/01/19
 2023ko aurrekontuaren behin betiko onespena 2023/01/17
 Zerbitzu publikoak eskaini eta Jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen aldaketa  2023/01/13

AGERRALDI PUBLIKOKO DOKUMENTUAK (2022)DATA
2022.urteko 4.hiruhileko baratza erabilera tasaren errolda 2022/12/19
Azpeitiko udalaren ordenantza, eragin linguistikoaren ebaluazioari buruzkoa 2022/12/19
Biztanle erroldan izena berriz ematea 2022/12/16
2023ko aurrekontu orokorraren behin behineko onarpena. 2022/12/15
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2022/12/12
Ur aprobetxamendu baterako emakida baten funtsezko ezaugarrien aldaketa 2022/11/29
Azpeitiko Udalaren eta bere erakunde publikoen enplegatu publikoek modalitate presentziala eta ez-presentziala barne hartzen dituen sistema misto baten bidez zerbitzua emateko araudia 2022/11/23
Iraungitzeagatik baja prozedura jakinaraztea 2022/11/23
Azpeitiko Kirol Patronatuaren aurrekontuan lehen kreditu aldaketa 2022/11/14
Biztanle erroldan ofiziozko baja ematearen jakinarazpena 2022/11/09
Panteoiaren titulartasun aldaketa 2022/11/02
2022ko aurrekontuen 8. kreditu aldaketaren behin betiko onarpena 2022/10/21
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2022/10/17
2023. ekitaldirako zerga agintarauak aldatzeko espedientea: jendaurreko erakustaldia 2022/10/06
Borondatezko erretiro aurreratuaren gaineko neurriei buruzko akordioa argitaratzea 2022/10/03
Azpeitian parke fotovoltaiko bat ezartzeko Plan Bereziaren behin betiko onarpena 2022/09/29
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/09/29
Eguzki-instalazio fotovoltaiko bat instalatzeko jarduera sailkatuaren tramitazioan jendaurreko erakustaldia. 2022/09/27
2022.urteko Ibi tasaren errolda jendeaurrean jartzea 2022/09/26
Azpeitiko 2022ko aurrekontua 8. kreditu zenbakia duen aldaketa 2022/19/23
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2022/09/16
2022.urteko Taxi geltokian leku gordetzearen tasaren errolda jendeaurrean jartzea 2022/09/14
2022.urteko 3. hiruhileko baratza erabilera tasaren errolda 2022/09/14
Iraungitzeagatik baja prozedura jakinaraztea 2022/09/13
Epaimahaigaien zerrendak osatzeko indarrean dagoen hautesle-erroldaren jendaurreko erakustaldia 2022/09/12
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/08/29
Azpeitiko hirigintza antolamenduaren Plan Orokorraren "4.1 Santutxo" eta "1.2 Done Jakue Kalea, 3" azpieremuetarako Plan Bereziaren haserako onarpena 2022/07/28
Larrin 22 HEko Plan Partzialaren aldaketaren hasierako onarpena 2022/07/27
2022. urteko azokaren gaineko tasaren errolda jendeaurrean jartzea 2022/07/21
Euskadiko Ingurumen Administrazioari buruzko abenduaren 9ko 10/2021 Legearen arabera izapidetu beharreko jarduera sailkatuaren eskaera: gasolindegia 2022/07/14
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2022/07/04
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/07/01
2022.urteko 2.hiruhileko baratza erabilera tasaren errolda 2022/06/28
Alkatetzaren funtzioen eskuordetza 2022/06/22
Iraungitzeagatik Baja prozedura jakinaraztea 2022/06/14
Errolda inskripzioa berritu behar dutenak 2022/06/14
Azpeitiko udalerrian administrazio-emakida ematea, atrakzio eta/edo azoka-postuak jartzeko 2022/06/13
2022. urteko autokarabana eta karabanentzako perdillegi 1ean aparkatzeko eremuaren erabilera 2022/06/13
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2022/06/08
Oñatz Auzoa, 158n dagoen Urdanzuri baserria berreraikitzea 2022/06/07
Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren Zerga arautzen duen Ordenantza Fiskalaren aldaketaren behin betiko onarpena 2022/06/07
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/05/31
Azpeitiko baratze ekologikoak esleitzeko eta kudeatzeko erregelamendua behin betiko onarpena 2022/05/26
2022ko ekitaldiko aurrekontuan 3.zenbakia duen kreditu aldaketaren behin betiko onarpena 2022/05/26
Azpeitiko baratze ekologikoko programaren behin betiko zerrenda 2022/05/24
2022eko ekitaldiko Kontu Orokorraren jendeaurreko entzunaldia 2022/05/18
Autokontsumorako Hegaztien Ustiategien Erregistroan Alta emateko aldez aurreko jakinarazpena 2022/05/10
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2022/05/10
2022ko ekitaldiko aurrekontuan 5.zenbakia duen kreditu aldaketaren hasierako onarpena 2022/05/05
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/05/03
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2022/05/03
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2022/04/26
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/04/25
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2022/04/25
Iraungitzeagatik baja prozedura 2022/04/25
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/04/12
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/04/12
Azpeitiko baratze ekologikoko programaren barruan baratze bat eskatzeko deialdia  2022/04/12
Biztanle Erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2022/04/11
Hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga erregulatzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa  2022/04/08
2022ko ekitaldiko aurrekontuan 3.zenbakia duen kreditu aldaketaren hasierako onarpena  2022/04/07
Biztanle erroldan ofiziozko bajak jakinaraztea 2022/04/05
2022.urteko 1.hiruhileko baratza erabilera tasaren errolda 2022/03/29
Iraungitzeagatik baja prozedura 2022/03/29
Azpeitiko baratze ekologikoak esleitzeko eta kudeatzeko Erregelamendua 2022/03/18
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/03/16
Biztanleen erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2022/03/16
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/03/14
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/03/14

Ohiko bizileku baimena ez duten eta Europako erkidegokoak ez diren atzerriko herritarren erroldatzearen berriztapena

2022/02/18
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2022/02/17
Biztanle Erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2022/02/11
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/02/09
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/02/04
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2022/02/04
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2022/02/04
 Biztanle Erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena  2022/01/19
Azpeitiko Mugikortasun Plana 2022/01/21

AGERRALDI PUBLIKOKO DOKUMENTUAK (2021)DATA
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2021/12/30
Biztanle Erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2021/11/29
Biztanle Erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2021/11/23
Oñatz Auzoa 191an haragi-oilaskoak ekoizteko jarduera ezartzeko jendaurrean argitaratzea 2021/11/15
Azpeitiko Udalaren eta bere erakunde publikoen dirulaguntzen ordenantza orokorraren haserako onarpena 2021/11/08
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2021/11/05
Baserriko txerriak aire zabalean gizentzeko proiektua  2021/10/28
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2021/10/22
Ohiko bizileku baimena ez duten eta Europako erkidegokoak ez diren atzerriko herritarren erroldatzearen berriztapena Europako erkidegokoak ez diren atzerriko herritarren erroldatzearen berriztapena 2021/10/21
2021eko aurrekontuan 6. zenbakia duen kreditu aldaketaren espedientea behin behinekoz onartzea 2021/10/08
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2021/10/01
"Arana Ingurunea" 4.HE.ko 4.3 "Esklabak-Iturtzulo" azpieremurako Urbanizazio Proiektuaren Testu Bateratua 2021/09/30
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2021/09/22
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2021/09/22
2021. urteko ibi tasaren errolda jendeaurrean jartzea 2020/09/21
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2021/09/20
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2021/09/10
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2021/08/31
2021.urteko azokaren gaineko tasen errolda jendaurrean jartzea 2021/08/30
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2021/08/30
Ohiko bizileku baimena ez duten eta Europako Erkidegokoak ez diren atzerriko herritarren erroldatzearen berriztapena 2021/08/30
Alkatearen ordezkapena abuztuan 2021/08/04
" Esklabak-Iturzuloa" 4.3 azpieremuari dagokion Urbanizazio Proiektuaren testu bateginaren hasierako onarpena 2021/07/23
Azpeitian parke fotoboltaiko bat ezartzeko Plan Berezia onartzea 2021/07/05
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2021/07/05
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2021/06/28
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2021/07/28
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea  2021/06/22
Uraren Euskal Agentziak emandako ur aprobetxamendurako emakida 2021/06/18
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2021/06/16
Baserriko txerriak aire zabalean gizentzeko ustiapena  2021/06/15
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2021/05/31
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2021/05/31
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2021/05/31
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2021/05/31
Udaleko 2020ko Kontu Orokorren aldeko Txostena 2021/05/27
Anbulategi ondoko zubiaren irisgarritasuna hobetzeko proiektua (2. fasea) jendaurrean jartzea 2021/05/24
Biztanle erroldan ofizioazko baja jakinaraztea 2021/05/12
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2021/04/30
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2021/04/16
Ediktua: testamentu olografoa egiaztatzeari eta protokolizatzeari buruzko iragarkia  2021/04/14
Azpeitiko udalerriko landabide publikoak arautzeko udal ordenantza hasierako izaeraz onartzea  2021/03/29
Azpeitiko udalerriko etxez etxeko laguntza zerbitzua arautzen duen udal-araudiaren 7. artikuluaren aldaketa hasieran onartzea 2021/03/29
Azpeitiko Artzubia Etorbideko 19 bis zenbakian dagoen eraikinaren legezko arrui-egoera zehazteko espedientea izapidetzea 2021/03/24
Ur aprobetxamendurako eskubidea amaitzea  2021/03/24
Elosiaga Auzoko Iturralde-Erdikoa, 378 baserria berreraikitzeko eskaera 2021/03/16
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena  2021/03/10
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena  2021/03/05
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea  2021/03/05
 2021eko otsailaren 23ko Osoko Bilkuran, onartutzat eman ziren Ordenantza Fiskalen aldaketak 2021/03/01

AGERRALDI PUBLIKOKO DOKUMENTUAK (2020)DATA
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea  2020/12/02
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena  2020/11/10
Udal-ekipamenduen bidez Azpeitian kultura sustatzeko Udalarekin elkarlanean lankidetza-proiektuak aurkezteko deialdia. 2020/10/28 
2021 eta 2022 urteetarako epaimahaigaien zerrenda 2020/20/21
2020ko aurrekontuan 5. kreditu zenbakaren aldaketaren espedientea onartzea 2020/10/21
2021eko Ordenantza Fiskalen hasierako onarpena 2020/10/19
Azokaren gaineko tasaren errolda  2020/10/08
Uraren Euskal Agentziak emakida eskubidea amaitzeko prozedura administratiboari hasiera 2020/09/29
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2020/09/29
Azpeitiko Udalaren eta Sprilur, SA sozietatearen arteko hirigintza-hitzarmena, Azpeitiko HAPOko Larrin 22. HE garatzeari dagokiona  2020/09/25
2020. urteko IBI tasaren errolda jendaurrean jartzea 2020/09/21
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena  2020/09/21
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2020/09/17
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2020/09/11
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2020/09/10
Epaimahairako hautagaien zerrendak osatzeko hautesle erroldaren erakusketa 2020/09/09
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2020/09/02
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2020/08/03
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2020/08/03
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2020/08/03
2020. urteko Mahaien eta Aulkien gaineko tasaren errolda 2020/07/29
Alkatearen ordezkapena abuztuan  2020/07/27
Izarraitz Auzoa 54an, Zabalaga Goikoa Baserria berreraikitzeko eskaera  2020/07/10
Covid-19 aren eragina arintzeko neurriak jasotzen dituen Sustapeneko Plan Integralaren iragarkia  2020/07/01
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2020/06/26
Udalaren jabetzako finka bat Eusko Jaurlaritzari ematea zuzkidura etxebizitzak eraikitzeko  2020/06/17
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2020/06/16
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2020/06/01
Udaleko kontu orokorraren aldeko txostena 2020/05/29
2020. urteko estalgarria tasaren errolda jendaurrean jartzea 2020/05/25
Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko Lege Orokorraren arabera izapidetu beharreko jarduera ezartzeko eskaera _Jarduerako lizentziaren pean dagoen sailkatutako jarduera-. 2020/04/14
Ohiko bizilekua ez duten eta Europako erkidegokoak ez diren atzerriko herritarren erroldatzearen berriztapena  2020/03/11
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2020/03/09
Herriko ekonomiaren sustapenerako diru-laguntza programren oinarrien eta 2020 deialdiaren hasierako onarpena  2020/03/09
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea  2020/03/04
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2020/02/18
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2020/02/17
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2020/02/17
Lizentziari loturiko jarduera sailkatua, Garmendigain industrialdea 5 2020/02/10
Ur aprobetxamendurako eskubidea amaitzea 2020/02/05
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2020/01/31
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2020/01/28
Azpeitiko Udaleko eta bere erakunde Autonomiadunetako lanpostuen zerrenda aldatzearen onarpena 2020/01/27
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2020/01/17
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2020/01/16
Azpeitiko Udalarentzat eta bere erakunde autonomiadunentzat datuen babeserako delegatua izendatzea 2020/01/15
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2020/01/13
 Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena  2020/01/07 

 AGERRALDI PUBLIKOKO DOKUMENTUAK (2019)  
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2019/12/09
Eguneko arreta zerbitzua, erregelamenduaren hasierako onarpena 2019/12/09
2020ko Aurrekontuen onarpenaren iragarkia 2019/12/05
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2019/12/05
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2019/11/11
HAPO 23 Antzibarrena Xehetasun Azterlana (Elmubas Iberica SL) 2019/11/06
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2019/10/25
Azpeitiko Udaleko eta bere Erakunde Autonomiadunetako lanpostuen zerrenda 2019/10/21
Biztanle erroldan ofizozko baja jakinaraztea 2019/10/21
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2019/10/17
2019ko urriaren 15ean egindako Osoko Bilkuran onartutzat eman ziren Ordenantza Fiskalen aldaketak 2019/10/16
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2019/10/15
Biztanle errolda ez berritzeagatik iraungitze baja jakinarazpena 2019/10/14
Hauteskunde mahai eta hauteslekuak 2019/10/01
Hautesle-erroldaren erakusketa 2019/10/01
Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua arautzen duen udal arautegiaren behin betiko onarpena 2019/09/02
Azpeitiko Udalak eta Eusko Jaurlaritzak sinatutako hitzarmenaren formalizazioa, Euskal Autonomia Erkidegoaren administrazioari zuzendutako idazkiak udal erregistroetan aurkezteko 2019/08/22
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2019/07/24
Azpeitiko Garmendipe kalea 8an, Pub jarduera bat irekitzeko eskaera 2019/07/24
Loiolako auzoan dagoen bide zatiaren izaera juridikoa ikertzeko espedientea 2019/07/18
2019ko aurrekontuan 2.zenbakia duen kreditu aldaketaren espedientea onartzea 2019/07/18
MENDIARAZ S.L.- Jarduera ezartzeko eskaera Euskal Herriko Ingurugiroa babesteko lege orokorraren arabera tramitatu behar dena 2019/07/17
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena 2019/07/16
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2019/07/11
Azpeitiko hilerrian udalak dituen banako hezurtegien eskaintza zabaltzea 2019/07/09
Biztanle errolda ez berritzeagatik iraungitze baja jakinarazpena 2019/07/09
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2019/07/08
Udal Plenoaren erabakia, udal karguak betetzeagatik ordansariei buruzkoa, eta udal organo kolegiatuetako bilkuretara joateagatik ordainketei buruzkoa 2019/07/05
Herriaren Gobernu Batzordearen eraketa eta alkateordeen izendapenak 2019/07/05
Osoko bilkurak egiteko maiztasuna 2019/07/04
Batzorde berriemaile iraunkorretako lehendakarien izendapenak 2019/07/04
Udal Plenoaren akordioa, batzorde berriemaile iraunkorrak sortzeari buruzkoa 2019/07/04
Udalbatzaren eraketa eta Alkate lehendakariaren izendapena 2019/07/03
Azpeitiko Udalak eta Eusko Jaurlaritzak elkarrekin zuten hitzarmenaren indarraldia (zuzenean zerbitzua) amaitutzat eman da berria sinatu arte 2019/06/11
K1 EKOPAISAIA, S.L.L- Behin behineko obra eta erabileraren tramitazioa: aparkalekua duen lorazaintza eta paisajismo jarduera 2019/06/05
2019. urteko estalgarria tasaren errolda jendaurrean jartzea 2019/05/21
Udaleko Kontu Orokorraren aldeko txostena 2019/05/21
2019. urteko hilerria tasaren errolda jendaurrean jartzea 2019/05/17
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2019/05/17
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2019/05/16
Azpeitiko Udaleko eta bere Erakunde Autonomiadunetako lanpostuen zerrenda 2019/05/14
Barne Kontrolaren Araudia 2019/05/14
Biztanle errolda ez berritzeagatik iraungitze baja jakinarazpena 2019/04/17
Azpeitiko Done jakue kalea 7an, babes publikoa duten 4 etxebizitza eta bere eranskinak eraikitzeko Azpeitia Berritzen S.A.k aurkeztu duen eraikuntza proiektuaren jendaurreko erakustaldia 2019/04/10
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2019/03/22
Elosiaga auzoa, 364 dagoen Kanpaskoa baserria berreraikitzeko eskaera 2019/03/12
Inversiones Sectores Varios, S.L. enpresa-ren lizentzia eskaera 2019/02/20
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2019/02/15
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2019/02/14
Biztanle errolda ez berritzeagatik iraungitze baja jakinarazpena 2019/01/21
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea  2019/01/11 

AGERRALDI PUBLIKOKO DOKUMENTUAK (2018)DATA
2019ko Aurrekontu Orokorraren hasierako onarpena. 2018/12/05
Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena 2018/11/29
Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea 2018/11/27
Jarduera sailkatua ezartzeko eskaera: Técnicas de Movimiento Ibiltek S.L. 2018/11/16
Azpeitiko Aitzumarriagagoikoa baserrian ikuilua jartzeko eskaera. 2018/11/15
Azpeitiko udalerriko etxez etxeko laguntza zerbitzua arautzeko erregelamendua. 2018/11/08
Azpeitiko udalerrian kaleko salmenta arautzen duen Udal ordenantza 2018/11/05
Kreditu Aldaketa 4zk.ko espedientea. 2018/10/03
2019ko Ordenantza Fiskalen aldaketa onartzea. 2018/10/03
Epaimahaigaien zerrendak osatzeko indarrean dagoen hautesle-erroldaren jendaurreko erakustaldia 2018/09/19
Jarduera jartzeko eskaera: J.J.A. FOREST COMPANY S.L. 2018/09/05
Azpeitiko "Alde Zaharra" 1. HEn kokatutako eraikinetako fatxadak birgaitzeko diru-laguntzak arautzen dituen Ordenantzaren ALDAKETA PROPOSAMENA. 2018/09/04
Calderería AIZGO S.L.: hutsen zuzenketa 2018/08/09
Alkatetza funtzioak eskuordetzea. 2018/08/03
Erregimen Orokorreko 8 etxebizitza tasatu eta beren trastelekuak, Azpeitiko Bustinzuriko Errebala 4n (4 Etxebizitza) eta Done Jakue 7n (4 Etxebizitza), esleitzeko oinarriak. 2017/07/20
Hiri antolamenduko plan orokorrari dagokion AU4 "Arana Ingurunea" gune urbanistikoan, 4.3 Esklabak-Iturzulo azpi-eremuan, -1.Fasea- eraikiko diren erregimen bereziko 33 etxebizitza tasatu eta heuren gehigarriak esleitzeko oinarriak. 2018/07/20
CALDERERÍA AIZGO S.L : Jarduera ezartzeko eskaera Euskal Herriko Ingurugiroa babesteko lege orokorraren ara-bera tramitatu behar dena. 2018/07/11
Sokin Baserria berreraikitzeko eskaera. 2018/07/10
FIRMMA SYSTEM S.L. - Jarduera ezartzeko eskaera. 2018/06/19
Azpeitiko Hiri Antolamenduaren Plangintza Orokorrean Landeta 18 HE Hirigintza eremuko Urbitatxo alde 18.4 azpieremurako Birpartzelazio Proiektuari dagokion espedientea behin betiko izaeraz onartzea. 2018/06/19
Etxebizitzetako obra txikien udal ordenantza 2018/06/04
Udaleko Kontu orokorraren Aldeko txostena 2018/05/30
Ondasun higiezinen %50eko erregarkuaren jakinarazpena. 2018/05/21
Kreditu Aldaketa 3 zk.ko espedientea, kreditu gehigarrien bidez. 2018/05/17
Azpeitiko Hiri Antolamenduaren Plangintza Orokorrean Landeta 18 HE Hirigintza eremuko Urbitatxo alde 18.4 azpieremurako Birpartzelazio Proiektuaren tramitazioaren hasiera 2018/05/03
2018-2022 Epean udal baratza ekologikoak erabiltzeko prozeduran esleipendunak eta baratza partzelak 2018/05/04
Otzokua baserria berreraikitzeko eskaera. 2018/04/09
Otsokua-zahar berreraikitzeko eskaera. 2018/03/28
Foru Kontratazioen Zentralaren bidez arratoiak eta intsektuak hiltzeko zerbitzua emateko esparru akordiotik (X13018) eratorria 2018/02/14
 Foru Kontratazioen Zentralaren bidez posta zerbitzua emateko esparru akordiotik (X15019) eratorria  2018/02/14
Foru Kontratazioen Zentralaren bidez lan arriskuen prebentziorako zerbitzua emateko esparru akordiotik (X14010) eratorria 2018/02/14
Urola Erdiko Mankomunitateko estatutuen aldaketa. Hasierako onespena eta jendaurreko erakusketa. 2018/02/02
2018 Aurrekontu Orokorra 2018/01/29
«LANDETA» 18. Hirigintza-Eremuko «18.4 Urbitatxo Alde» Azpieremuari dagokion kontzertazio-hitzarmenaren proposamena 2018/01/29
Jarduera klasifikatua Fundación Tecnalia Research And Inn. 2018/01/29
Azpeitia-Urrestilla bizikleta eta oinezkoentzako bidearen eraikuntza proiektua (Gakoa: 4-BI-37/2015) eta proiektu horrek atxikiako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzea 2018/01/02

AGERRALDI PUBLIKOKO DOKUMENTUAK (2017)
DATA
Antolamenduaren Plangintza Orokorreko “Landeta” 18. H.E. eremuan 18.4 “Urbitatxo alde” azpieremurako Urbanizazioa 2017/10/24
Azpeitiko Hirigintza Antolamenduaren Plangintza Orokorraren baitan "Alde Zaharra" 1. Hirigintza Eremuko 1.1. Azpieremurako Birpartzelazio Proiektuan titular erregistratuei eta gainontzeko afektatuei jakinarazpenak egitea 2017/10/17
2018ko ordenantza fiskalen behin-behineko onarpena 2017/10/10

Eusko Jaurlaritza eta Udalaren arteko hitzarmena Esklabetako eraikinean alokairurako etxebizitzak eraikitzeko

2017/10/05
IBI tasaren errolda 2017/09/27
Azpeitiko Hirigintza Antolamenduaren Plangintza Orokorraren baitan “Alde Zaharra” 1. Hirigintza Eremuko 1.1. Azpieremurako Birpartzelazio Proiektuan titular erregistratuei eta gainontzeko afektatuei jakinarazpenak egitea 2017/09/22
Azpeitiko HAPOn "Alde Zaharra" 1 HEko 1.1. azpieremurako Birpartzelazio proiektuaren behin betiko onarpena 2017/09/05
Alkate ordezkapenak abuztuan 2017/07/27
Azpeitiko azoka plazan postu bat okupatzeko eskubidea duen titularrarentzako jakinarazpenak 2017/07/07
5. Kreditu aldaketa 2017/07/07
Hirigintza Antolamenduaren Plangintza Orokorraren baitan “Alde Zaharra” 1. Hirigintza Eremuko 1.1. Azpieremurako Birpartzelazio Proiektuan titular erregistratuei eta gainontzeko afektatuei jakinarazpenak 2017/07/01
Errolda berritu behar dutenen zerrenda 2017/06/28
Azokaren gaineko tasaren errolda 2017/06/16
Joxe Takolo beka 2017/06/10
Arria baserriaren lurretan nekazal erabilerako behin behineko biltegia eraikitzeko baimena 2017/06/09
Gizarte-bazterkeriako eta behar larriko egoerei aurre egiteko norbanakoei eta familiei emango zaizkien udal-laguntzetarako 2017ko deialdia 2017/06/09
Kontu orokorrak 2017/05/30
Herriko ekonomia sustatzera zuzendutako diru-laguntzak 2017/05/24
Udal Erroldan inskripzioa berritu behar duten zerrenda 2017/05/23
Etxebizitzak alokatzeko diru-laguntzak emateko oinarri orokorrak 2017/05/19
Hiri Antolamenduaren Plangintza Ororrean 1“Alde Zaharra” HE Hirigintza eremuko 1.1 azpieremurako Birpartzelazio Proiektua 2017/05/10
Biztanle erroldan ofiziozko bajak 2017/04/28
Atzerriko herritarren erroldatzearen berriztapena 2017/04/26
Udalean herritarren arretarako zerbitzua arautzen duen ordenantzaren hasierako onarpena 2017/03/10
Diru-laguntzen plan estrategikoaren hasierako onarpena 2017/02/15
25 urte baino gehiagoko pertsonentzako formazio laguntzak  2017/02/15 
Sorkuntza bekaren hasierako onarpena 2017/02/15
Ezkustako hitzarmenaren hasierako onarpena 2017/02/15 
Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Zergaren erroldaren informazioa 2017/02/09
Alde Zaharra 1. HEko 1.1. Azpi-eremurako kontzertazio hitzarmenaren hasierako onarpena 2017/02/02
Administrazio elektronikoko ordenantza 2017/01/30
Onelan Mekanizatuaken jarduera eskaera  2017/01/29

AGERRALDI PUBLIKOKO DOKUMENTUAK (2015)
DATA
Elosu baserri zaharraren ekialdeko alderdia (ekialdeko etxebizitza) berreraikitzeko eskaera 2015/12/17
Ohiko bizileku baimena ez duten eta Europako erkidegokoa ez diren atzerriko herritarren erroldatzearen berriztapena 2015/12/12
Loiola auzoko "turbina" etxearen inguruetan euste-horma bat egiteko lanetarako hitzarmena 2015/11/11
Erroldan berriro izena eman behar dutenen zerrenda 2015/10/21
Inbentarioaren barruan dagoen 018103BN bidearen zati batean aldaketa 2015/10/21
Alkatearen izendapena 2015/10/21
Osoko bilkurak egiteko maiztasuna 2015/10/21
Baja iraungitzeagatik 2015/09/23
Ofiziozko baja dagokion helbidean 2015/09/23
2019. urterarteko drogomenpekotasunen aurkako urte anitzeko plana     2015/09/23
Estatuaren Abokaktuaren auzi-errekurtsoa     2015/07/22
Cannabis elkartea ezartzeko eskaera     2015/07/17
Dagokien helbideetan ofiziozko baja 2015/07/02
Dagokien helbideetan ofiziozko baja 2015/06/29
Behartze bideko eginbidea jakinarazteko deia 2015/06/22
Dagokien helbideetan ofiziozko baja 2015/06/22
Zilindro eta osagai hidraulikoen fabrikazioa jartzeko eskaera 2015/06/19

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea