wrapper

medio ambiente urbanismo Sub

Arau Osagarrien Berrazterketan "Landeta" 28.2 H.I.E. eremuko Exekuzio Unitaterako Xehetasunezko Azterlana

Azpeitiko udalbatzak 2010eko azaroaren 4an egindako Osoko Bilkuran Arau Osagarrien Berrazterketan "Landeta" 28.2 H.I.E. eremuko Exekuzio Unitaterako Xehetasunezko Azterlana onartu zuen behin betiko izaeraz.

Bestalde, 2006ko ekainaren 30eko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 89. artikulua aintzakotzat hartu eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Hirigintza Planeamenduko Administrazio Erregistrora bidali da behin betiko onartutako azterketa, han gorde dezan (2010eko azaroaren 19an jaso da Erregistroan).

Planoak

Azpeitian, 2010eko abenduaren 3a.-Alkatea.- Julian Eizmendi Zinkunegi.

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea