wrapper

Administrazio elektronikoa

Azpeitiko Udal Batzarrak, 2017ko urtarrilaren 16an egindako bilkuran, Azpeitiko Udalaren Administrazio Elektronikoaren zenbait alerdi arautzen dituen ordenantza onartu zuen.

Ordenantzaren edukina bere osotasunean Udalaren web orrian dago argitaratuta: www.azpeitia.eus

Apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Udal Erregimenaren Oinarriak arautzen dituenak, 49 artikuluan xedatutakoaren arabera, hartu den erabakiaren eta horretarako ireki den espedientearen berri ematen zaio jendeari. Era berean, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den hurrengo egunetik hasita, 30 laneguneko epea izango dute, egokiak iruditzen zaizkien alegazio edo erreklamazioak egiteko.
Erreklamazio edo alegazio hauek, Azpeitiko Erregistroan aurkeztuko behar dira (bulegoko ordutegian), eta Udal Batzarrari zuzenduak izango dira.

Jendaurreko epea igaro ondoren, erreklamazio edo iradokizunak aurkeztu ezean, araudia behin betiko onartutzat hartuko da udal-agintaraua, berariazko akordiorik behar izan gabe.

 

Ordenantza

2017 - Azpeitiko Udala.
ElkarMediak garaturiko webgunea