wrapper

Planes estratégicos municipales

AZPEITIA 2030

PLAN ESTRATÉGICO AZPEITIA 2030

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 4 de mayo de 2021 acordó aprobar el documento denominado “Azpeitia 2030 Plan Estrategikoa” que recoge los ejes y los objetivos de la organización y concreta las estrategias concretas que se van a desarrollar durante este periodo, haciendo visible la relación entre las líneas concretas de actuación y los grandes objetivos a los que aspira la corporación.

Aprobación 

Plan estratégico 

Udalbatzak, 2017ko abenduaren 12an egindako bilkuran "Azpeitia 2025 Plan Estrategikoa" dokumentu eguneratua onartu zuen. Plan Estrategikoak antolakundeko ardatz eta helburu estrategikoak biltzen ditu, eta bere iraupenaldian gauzatuko diren estrategia zehatzak zehaztuko ditu. Hala, jarduera-ildo zehatzen eta udalak dituen helburu handien arteko erlazioa agerian gelditzen da.

Dokumentu honekin batera 2013-2020 Ekintza Plana eta autoebaluaziorako dokumentua ere onartu da.

Dokumentu hau edozein herritarren esku dago Azpeitiko udalaren idazkaritzan, eta baita, Udalaren web orrian ere www.azpeitia.eus.

Azpeitia, 2017ko abenduaren 13an. - ALKATEAK - Eneko Etxeberria Bereziartua

 • Plan estrategikoa GAUR pdf
 • Dokumentu eguneratuaren EKINTZA PLANA pdf

Ebaluazioa

 • 2014:
  • Emaitzak txostena pdf
  • Emaitzak laburpena pdf

Adierazleak

Ebaluazioa

 • 2015:
  • Emaitzak txostena pdf

Ebaluazioa

 • 2016:
  • Emaitzak txostena pdf
  • Emaitzak laburpena pdf
  • Infografia pdf

1. Diagnostikoa

 • Laburpena pdf
 • Dokumentu osoa pdf

2. Ekintza Plana

 • Laburpen exekutiboa pdf
 • Dokumentu osoa pdf

3. Barne eta herritarren parte hartzea

 • Politikarien mahaia
  • PS1: Aurkezpena pdf
  • PS2: Aurkezpena pdf / akta pdf
  • PS3: Aurkezpena pdf / akta pdf
 • Teknikarien mahaia
 • Herritarren mahaia
  • PHS1: Aurkezpena pdf / Gonbidapena pdf / Akta pdf
  • PHS2: Diagnostikoa pdf / Gonbidapena pdf / Akta pdf
  • PHS3: Aurkezpena pdf / Gonbidapena pdf / Akta pdf
  • PHS4: Aurkezpena pdf / Gonbidapena pdf / Akta pdf

 

PLAN ESTRATÉGICO DE EUSKERA 2023-2026

 

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA 2023-2025

MAPA DE RUIDO

PLAN DE ENERGIA

Plan de energia

 

Dokumentación:

Memoria

Anexo

PLAN DE ENERGIA DEL UROLA  MEDIO

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE AZPEITIA

PLAN DE MOVILIDAD DE AZPEITIA