wrapper

Herriko ekonomia sustatzera zuzendutako diru-laguntzak

Udabatzak 2017ko maiatzaren 9an egindako bilkuran Azpeitiko herriko ekonomi sustatzera zuzendutako diru-laguntzak emateko oinarri orokorrak eta 2017. ekitaldirako deialdia onartu zituen

Udal-agintaraua eta diru-laguntzaren eremua bera Azpeitiko web orrian dago argitaratuta: www.azpeitia.eus

Dirulaguntzak arautzen dituen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 9.2 eta 17.2 artikuloak eta apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Udal Erregimenaren Oinarriak arautzen dituenak, 49 artikuluan xedatutakoaren arabera, hartu den erabakiaren eta horretarako ireki den espedientearen berri ematen zaio jendeari. Era berean, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den hurrengo egunetik hasita, 30 laneguneko epea izango dute, egokiak iruditzen zaizkien alegazio edo erreklamazioak egiteko.

Erreklamazio edo alegazio hauek, Azpeitiko Erregistroan aurkeztu behar dira (bulegoko ordutegian), eta Udal Batzarrari zuzenduak izango dira.

Jendaurreko epea igaro ondoren, erreklamazio edo iradokizunak aurkeztu ezean, Araudia behin betiko onartutzat hartuko da, Udalbatzaren berariazko akordiorik behar izan gabe. Ondoren, 2017. ekitaldirako deialdia tramitatuko da.

 

Dokumentazioa

Oinarriak

I.eranskina

II. eranskina

III. eranskina

IV. eranskina

Eskaera orria

Bideragarritasun plana egiteko eskema