wrapper

Nork eman behar du izena berriro erroldan

Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1995 Legearen 16.1. artikuluaren 2. paragrafoan xedatuta dagoe-naren arabera, Europako Batasunetik kanpoko pertsona atzerritar guztiek, era iraunkorrean bertan bizi izateko baimenik ez badute, bi urtez behin eskatu egin beharko dute Biztanleen Udal Erroldan bere izena sartzea.

Iragarkia