wrapper

Alkatetzaren eskumenak eskuordetzea

Azaroaren 28ko 2568/1986 Erret Dekretuaz onartutako Toki Erakundeen Antolaketa Funtzionamendu eta Lege Erregimeneko Araudiaren 44.2 artikuluan dioena betez, honakoaren bidez jakinarazten da kanpoan izateagatik, Alkatetza honek 2023ko uztailaren 3an emandako ebazpenaren bidez:


— 1. Alkateordea den Leire Goenaga Uzkudunengan eskuordetu dituela Alkatetza funtzio ak eta eskuordetza honek, 2023ko uztailaren 8tik uztailaren 23ra arte iraungo duela.


Azpeitia, 2023ko uztailaren 3a.—Nagore Alkorta Elorza, alkatea.

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala