wrapper

Udalbatzaren eraketa eta Alkate lehendakariaren izendapena

Hauteskunde Erregimen Orokorra erregulatzen duen uztailaren 3ko 5/1985 Lege Organikoak, bere 195. artikuluan aurrikusten duen prozedura jarraitu eta gero, hamazazpi zinegotzik osatutako Udalbatza 2023ko ekainaren 17an egindako bilkuran eratuzen.


Bilkura berean, eta aipatutako Hauteskunde Erregimen Orokorra erregulatzen duen Lege Organikoak, bere 196.artikuluan aurrikusten duen prozedura jarraituz, Azpeitiko Alkate-lehendakaria izango denaren hautaketa egin zen 2023-2027 legealdirako, eta denek jakin dezaten, jarraian bere nortasuna ezagutarazten da:

Izena: Nagore Alkorta Elorza, Euskal Herria Bildu alderdiaren zerrendaburua.


Azpeitia, 2023ko ekainaren 26a.—Nagore Alkorta Elorza, alkatea.

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala