wrapper

Adinekoentzako Azpeitiko udaleko ostatu zerbitzua arautzen duen erreglamenduaren hasierako onarpena

- Iragarkia

-Erreglamendua

-Alegazioak modu elektronikoan egiteko helbidea: https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU018122961