wrapper

Azpeitiko Hiri-Antolamenduko Plan Orokorraren lehen aldaketaren espedientean Udal-planeamenduko Aholku Batzordearen deialdia