wrapper

Ezkontza zibila baimentzeko ahalamena

Alkatearen Dekretua 2023ko martxoaren 13koa.

Kode Zibilaren 51. artikuluaren aldaketa dakarren 1994ko abenduaren 23ko 35/1994 Legeak alkateei baimena ematen dienez ezkontzak egiteko.

Dekretu honen bitartez, hauxe

ERABAKITZEN DUT

2023ko maiatzaren 19an honako ezkontza hau baimentzeko eskumena eskuordetzea honetako zinegotzia den Egoitz Aurruti Uria jaunari M.A.J. R eta O.U.G-en artekoa.

Azpeitia, 2023ko martoxaren 13a.- Nagore Alkorta Elorza, alkatea.

Iragarkia