wrapper

2023. ekitaldirako zerga agintarauak aldatzeko espedientea: jendaurreko erakustaldia

IRAGARKIA

2022ko urriaren 4an egindako bilkuran, Udal Batzarrak 2023. ekitaldirako Zerga Agintaraudien aldaketari, behin behineko onarpena ematea erabaki zuen.

Horretarako ireki den espedientearen berri ematen zaio jendeari. Era berean, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den hurrengo egunetik hasita, 11/1989 Foru Arauak 17. artikuluan zerrendatutakoek, 30 laneguneko epea izango dute, Udaleko Erregistroan edota bere egoitza elektronikoko sarreran egokiak iruditzen zaizkien alegazio edo erreklamazioak egiteko.

 Azpeitian 2022ko urriaren 5ean.- Alkateak.- Nagore Alkorta Elorza.

Iragarkia

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

2023ko Ordenantza fiskalen behin betiko onespena - GAO