wrapper

Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena

Alkatearen Dekretua 2022ko abuztuaren 5ekoa.

Kode Zibilaren 51. artikuluaren aldaketa dakarren 1994ko abenduaren 23ko 35/1994 Legeak alkateei baimena ematen dienez ezkontzak egiteko.

Dekretu honen bitartez, hauxe

ERABAKITZEN DUT

2022ko irailaren 26an honako ezkontza hau baimentzeko eskumena eskuordetzea honetako zinegotzia den Mikel Odriozola Arakistain jaunari I.A.L. eta I.A.M.-en artekoa.

Azpeitia, 2022ko abuztuaren 5ean.- Nagore Alkorta Elorza, alkatea.

Iragarkia