wrapper

2022ko ekitaldiko aurrekontuan 3.zenbakia duen kreditu aldaketaren behin betiko onarpena