wrapper

Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena

AZPEITIKO UDALA
Kudeaketa

Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena

Alkatearen Dekretua 2021eko abenduaren 27koa.
Kode Zibilaren 51. artikuluaren aldaketa dakarren 1994ko abenduaren 23ko 35/1994 Legeak alkateei baimena ematen dienez ezkontzak egiteko.
Dekretu honen bitartez, hauxe ERABAKITZEN DUT
2022ko urtarrilaren 3an honako ezkontza hau baimentzeko eskumena eskuordetzea hone- tako zinegotzia den Iosu Labaka Zuriarrain jau- nari E.A.I. eta O.A.R.-en artekoa.

Azpeitia, 2021eko abenduaren 27a.- Nagore Alkorta Elorza, alkatea.

Iragarkia