wrapper

Biztanle Erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena

AZPEITIKO UDALA

Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1995 Legearen 16.1. artikuluaren 2.paragrafoan xedatuta dagoe-naren arabera, Europako Batasunetik kanpoko pertsona atzerritar guztiek, era iraunkorrean bertan bizi izateko baimenik ez badute, bi urtez behin eskatu egin beharko dute Biztanleen Udal Erroldan bere izena sartzea.

Zerrenda