wrapper

Azpeitiko Udalaren eta bere erakunde publikoen dirulaguntzen ordenantza orokorraren haserako onarpena

AZPEITIKO UDALA
IRAGARKIA


Azpeitiko Udal Batzarrak, 2021eko azaroaren 2an egindako bilkuran Azpeitiko Udalaren eta bere erakunde publikoen dirulaguntzen ordenantza orokorrari haserako onalpena ematea onartu zuen.

Apirilaren 2ko 711985 Legeak, Udal Erregimenaren Oinarriak arautzen dituenak, 49 artikuluan xedatutakoaren arabera, hartu den erabakiaren eta horretarako ireki den espedientearen berri ematen zaio jendeari. Era berean, iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den hurrengo egunetik hasita, 30 laneguneko epea izango dute, egokiak iruditzen zaizkien alegazio edo erreklamazioak egiteko. Erreklamazio edo alegazio hauek, Azpeitiko Erregistro an aurkeztuko behar dira (bulegoko ordutegian), eta Udal Batzarrari zuzenduak izango dira.

Jendaurreko epea igaro ondoren, erreklamazio edo iradokizunak aurkeztu ezean, Araudia behin betiko onartutzat hartuko da, berariazko akordiorik behar izan gabe, eta erreglamenduaren testu osoa Gipuzkoako aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

Ordenantzaren edukia Udalaren egoitza elektronikoan jendaurreko atalean dago erakusgai www.azpeitia.eus.

Dirulaguntzen ordenantza arautzailearen haserako onarpena

GAO