wrapper

"Arana Ingurunea" 4.HE.ko 4.3 "Esklabak-Iturtzulo" azpieremurako Urbanizazio Proiektuaren Testu Bateratua onartzea

Alkatetzak 2021eko irailaren 28an emandako Ebazpenaren bidez, eta bertan ezarritako baldintzekin behin betiko onarpena eman zitzaion PROMOCIONES LEKU EDER S.Ak bultzatuta idatzi den Azpeitiko Hiri Antolamenduaren Plangintza Orokorrean "Arana Ingurunea" 4.HE.ko 4.3 "Esklabak-Iturtzulo" azpieremurako Urbanizazio Proiektuaren Testu Bateratuari. 

Iragarkia