wrapper

Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena

AZPEITIKO UDALA
Kudeaketa

Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena

Alkatearen Dekretua 2021ko irailaren 1Oekoa.
Kode Zibilaren 51. artikuluaren aldaketa dakarren 1994ko abenduaren 23ko 35/1994 Legeak alkateei baimena ematen dienez ezkontza egiteko.
Deketu honen bitartez, hauxe ERABAKITZEN DUT
2021ko urriaren 2an honako ezkontza hau baimentzeko eskumena eskuordetzea honetako zinegotzia den Eneritz Albizu Lizaso andereari
O.O.B eta A.U.A.-en artekoa.

Azpeitia, 2021eko irailaren 10a.- Nagore Alkorta Elorza, alkatea.