wrapper

Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena

AZPEITIKO UDALA
Kudeaketa
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena

Alkatearen Dekretua 2021eko abuztuaren 30ekoa.
Kode Zibilaren 51. artikuluaren aldaketa dakarren 1994ko abenduaren 23ko 35/1994 Legeak alkateei baimena ematen dienez ezkont- zak egiteko.
Dekretu honen bitartez, hauxe ERABAKITZEN DUT
2021ko irailaren 11n honako ezkontza hau baimentzeko eskumena eskuordetzea hone- tako zinegotzia den Eneritz Albizu Lizaso andereari I.G.A eta G.S.E.-en artekoa.

Azpeitia, 202ko abuztuaren 30a.- Nagore Alkorta Elorza, alkatea.