wrapper

Uraren Euskal Agentziak emandako ur aprobetxamendurako emakida


Ignacio Garmendia Azpitarte (NAN/IFK 7** 2**47) jaunaren baimena eskatu du, Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren babesean, Azpeitia (Gipuzkoa) udalerrian Elosiaga auzoan Garagartza errekastotik urtean 48 m3 desbideratzeko eta honakoetarako erabiltzeko: urestatzeko erabilera izango du.

Jendaurreko informazioa