wrapper

Oharrak

Azpeitiko Kultur elkarteen urteko programak edo kultur jarduerak finantzatzera zuzendutako dirulaguntzak ( 3 )

Azpeitiko Kultur elkarteen urteko programak edo kultur jarduerak finantzatzera zuzendutako dirulaguntzak ( 3 )

Azpeitiko udalak egokitzat jo du zenbait kultura-arlo sustatzeko, sortzeko, prestatzeko eta hedatzeko ekimenei laguntzeko bide bat eratzea, Azpeitian jarduten duten elkarte edo erakundeei dirulaguntzak emanez. Neurri honen bidez, udalerri dinamikoa, parte-hartzailea, modernoa eta kulturalki aktiboa sortu nahi da.

Era berean, diru-laguntza hau Azpeitiko Udalaren Diru-laguntzen Plan Estrategikoan, (2020-2022 aldirako onartua, 2020ko maiatzaren 5eko Osoko Bilkuraren bidez, eta 2020ko maiatzaren 28ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua, 99. zk.)III.eranskinean, Kulturaren arloko jarduerak dinamizatzea eta sustatzea lerroan jasota dago.

Dirulaguntza lerro honen helburu estrategikoak honakoak dira:

- Udalerri dinamikoa, parte hartzeilea, modernoa eta kulturalki aktiboa sortzea.

- Kultura sorkuntza babestea.

-Garapen komunitarioa eta kulturartekotasuna bultzatzen duten jarduera soziokulturalak babestea.

-Kulturaren esparruan, udalerriak beste lurralde batzuekin dituen harremanak sendotzea.

-Parte hartzeko ekimenak indartzea, aurretik ezarritako helburuak sustatuko dituzten erabakiak hartzeko.

Bestalde, lerro honen bidez honakoak dira lortu nahi dire helburu espezifiko eta ondorioak:

- Azpeitiko kultura eskaintza zabaltzen eta hobetzen lagunduko duten kultura sustatzeko, sortzeko, prestatzeko eta zabaltzeko ekimenei laguntzea.

- Udalerrian antolatutako kultura jarduerak urte osoan modu ordenatu eta eraginkorrean bideratzen direla bermatzea.

-Urtean zehar kalitatezko antzerki, dantza eta musika ikuskizunen eskaintza izatea.

- Azpeitia kultura eta aisialdi arloko erreferentziazko udalerriaren pertzepzioa hobetzea.

- Gure udalerriko kultura sendotzea.

Dirulaguntza lerro honen bidez Kultura-sorkuntza babestu eta Azpeitiko kultura-eskaintza zabaltzen eta hobetzen lagunduko duten kultura sustatzeko, sortzeko, prestatzeko eta zabaltzeko ekimenak bultzatuko dira.

Udalbatzak 2021eko ekainaren 1ean egindako ohiko bilkuran, Azpeitiko Udalaren 2021erako diru-laguntzen deialdia arautzen duten oinarri orokorrak onartu ziren, Gizarte Zerbitzuen, Kirolen eta Kulturaren arloetarako.

Diru-laguntza elektronikoki eskatzeko helbideahttps://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU018124811