wrapper

Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena

AZPEITIKO UDALA
Kudeaketa
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena

Alkatearen Dekretua 2021eko maiatzaren 28koa.
Kode Zibilaren 51. artikuluaren aldaketa dakarren 1994ko abenduaren 23ko 35/1994 Legeak alkateei baimena ematen dienez ezkontzak egiteko.
Dekretu honen bitartez, hauxe ERABAKITZEN DUT
2021ko uztailaren 2an honako ezkontza hau baimentzeko eskumena eskuordetzea hone- tako zinegotzia den Mikel Odriozola Araquistain jaunari A.E.I. eta I.O.A.-en artekoa.

Azpeitia, 2021ko maiatzaren 28an.- Nagore Alkorta Elorza, alkatea.