wrapper

Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena

AZPEITIKO UDALA
Kudeaketa
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena

Alkatearen Dekretua 2021eko maiatzaren 28koa.
Kode Zibilaren 51. artikuluaren aldaketa dakarren 1994ko abenduaren 23ko 35/1994 Legeak alkateei baimena ematen dienez ezkont- zak egiteko.
Dekretu honen bitartez, hauxe ERABAKITZEN DUT
2021eko uztailaren 14an honako ezkontza hau baimentzeko eskumena eskuordetzea hone- tako zinegotzia den Ainara Larrañaga Irulegi andereari H.E.L. eta I.U.O.-en artekoa.

Azpeitia, 2021ko maiatzaren 28an.- Nagore Alkorta Elorza, alkatea.