wrapper

Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena

AZPEITIKO UDALA
Kudeaketa
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena

Alkatearen Dekretua 2021eko maiatzaren 28koa.
Kode Zibilaren 51. artikuluaren aldaketa dakarren 1994ko abenduaren 23ko 35/1994 Legeak alkateei baimena ematen dienez ezkont- zak egiteko.
Dekretu honen bitartez, hauxe ERABAKITZEN DUT
2021eko abuzutuaren 31n honako ezkontza hau baimentzeko eskumena eskuordetzea ho- netako zinegotzia den Egoitz Arruti Uria jauna- ri N.M.A eta FJ.M.G-ren artekoa.

Azpeitia, 2021ko maiatzaren 28an.- Nagore Alkorta Elorza, alkatea.