wrapper

Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena

AZPEITIKO UDALA
Iragarkia

Ohiko bizileku baimena ez duten eta Europako erkidegokoa ez diren atzerriko herritarren erroldatzearen berriztapena.

Iragarkia