wrapper

Ur aprobetxamendurako eskubidea amaitzea

Uraren Euskal Agentziak, ondorengo emakida eskubideak amaitzeko administrazio prozedurak hasi ditu: 

1- Amaitzeko arrazoia: Titularrak uko egiteagatik.

2- Amaitzeko arrazoia: Hiru urte baino gehiago egon da ustiatu gabe.

3- Amaitzeko arrazoia: Emakida epearen amaitzea.

Iragarki hauek Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera hogeita hamar eguneko epea irekiko da, eskubide hori amaitzeak eragin diezaioken edozeinek, eskubidearen titularrak barne, bidezko iritzi duena adieraz dezan, idatziz Azpeitiko Udalaren aurrean edo Uraren Euskal Agentziaren aurrean.