wrapper

Elosiaga Auzoko Iturralde-Erdikoa, 378 baserria berreraikitzeko eskaera

JENDEARENTZEKO ARGIBIDEAK

Elosiaga Auzoko Iturralde-Erdikoa, 378 baserria berreraikitzeko eskaera egin dute.

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeko 30. artikuloaren arabera, herritarrak jakinaren gainean jartzeko epe bat zabalduko da, proiektu hori dela-eta beren burua eragindakotzat jotzen duten guztiek egokiak diren oharrak egin ahal ditzaten. Espedientea hogei laneguneko epean egongo da ikusgai Udaleko Idazkaritzan bulego orduetan. Epe berean erreklamazioak ere aurkeztu ahal izango dira Erregistro Nagusian.

Argibideak