wrapper

Biztanle erroldan ofiziozko baja jakinaraztea

AZPEITIKO UDALA
Iragarkia

Alkatetza honek behean adierazten diren pertsonei dagokien helbidean ofiziozko baja emango diola jakinaraztea da, 10 eguneko epearen barruan Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarki hau azaldu eskeroztik, gaur egungo helbide edo udala zein den adierazten ez badio Azpeitiko Udalari. Hau guztia, Toki Erakundeen Populazioari eta Mugaketari buruzko Erregelamenduaren 72.artikuluaren arabera.

Iragarkia