wrapper

2021eko otsailaren 23ko Osoko Bilkuran, onartutzat eman ziren Ordenantza Fiskalen aldaketak.

Uztailaren 5eko 11/89 Foru Arauak udalei eman dizkien ahalmenen babesean, Udalbatzak, 2021eko otsailaren 23n egindako
Osoko Bilkuran, ondorengo Ordenantza Fiskalen aldaketak onartu zituen.

GAOko iragarkia