wrapper

2020KO KONTRATAZIORAKO LAGUNTZAK

AZPEITIKO UDALA

IRAGARKIA

Aurrekariak:

2020ko ekainaren 24ko ebazpen bitartez, Lanbide-Euskal Enplegu zerbitzuak Toki-ekintzetarako 2020ko diru-laguntzen deialdia argitaratu zuen.

Azpeitiko Udalak aipatutako diru-laguntzaren baitan, bi motatako kontratazioak bultzatzeko laguntza eskatu zuen. Alde batetik, I.go motatako laguntza: Udalean 6 hilabetez lanean aritzea ahalbidetzen duen laguntza, eta bestetik II. Motatako laguntza: Azpeitiko Enpresek 2020 urtean zehar egindako kontratazioetan laguntzeko diru-laguntza.

2020ko azaroaren 30eko Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko ebazpen bitartez, Azpeitiko Udalari Toki-ekintzaileen diru-laguntzaren baitan 36.000€ diru-laguntza onartu zitzaion 2020 urtean zehar Azpeitiko Enpresek egindako kontratazioak diruz laguntzeko.

Laguntza horien helburua babes ekonomikoa ematea da Lanbiden enplegu-eskatzaile gisa izena emandako langabeak tokiko enpresek merkatu arruntean kontratatzea errazteko, horien artean, COVID-19k tokiko enpresek ohiko merkatuan eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratu ondoren enplegua galdu dutenak.

Azpeitiko Udalak entitate kolaboratzaile izanik, Lanbideren diru-laguntzaren deialdiko baldintzak jarraituz, oinarri orokorrak eratu eta prozedura martxan jarri du.

Azaldutako guztiagatik, eta honako araudiekin bat: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra; 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, diru laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duena; eta TAOL kontuan izanik Alkatetzak 2020ko abenduaren 15ean emandako Dekreturen bidez ebaztu du:

Aurrena: Lanbide-Euskal enplegu zerbitzuko Toki ekintzei laguntzeko diru-laguntzaren baitan, 2020ko kontrataziorako laguntzak emateko 2020ko deialdia eta oinarri orokorrak onartzea:

Bigarrena: kontratazioa bultzatzeko laguntzetara bideratuko den diru kopurua 36.000€-koa izango da.

Hirugarrena: Laguntzaren deialdia eta ezargarri diren oinarriak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzea. Deialdia eta laguntza eskatzeko beharrezkoak diren gainontzeko dokumentuak Udalaren web orrian daude erakusgai, diru-laguntzak atalean. www.azpeitia.eus

Oinarriak eta deialdia

Eskaera orria

*Diru-laguntza elektronikoki eskatzeko helbiea: https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU018126699  

Ebazpena

Ebazpena 2