wrapper

2020ko aurrekontuan 5. zenbakia duen kreditu aldaketaren espedientea onartzea