wrapper

Uraren Euskal Agentziak emakida eskubidea amaitzeko prozedura administratiboari hasiera

Iragarki hau Gipuzkoako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera HILABETE BATeko epea irekiko da, eskubide hori amaitzeak ukituriko edozeinek, eskubidearen titularrak barne, bidezko iritzi duena adieraz dezan idatziz Azpeitiko Alkatetzaren aurrean edo Uraren Euskal Agentziaren Arroen Bulego honetan.

Jendaurreko informazioa