wrapper

Azpeitiko Udalaren eta Sprilur, SA sozietatearen arteko hirigintza-hitzarmena, Azpeitiko HAPOko Larrin 22. HE garatzeari dagokiona

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen zazpigarren xedapen gehigarriaren zortzigarren puntuan xedatutakoa betez, Azpeitiko Udalak jendaurrean jarri du hurrengo dokumentua, 20 egunez, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

GAO Hitzarmena