wrapper

Biztanle erroldan inskripzioa berritzeko jakinarazpena

AZPEITIKO UDALA
Iragarkia

Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1995 Legearen 16.1. artikuluaren 2. paragrafoan xedatuta dagoenaren arabera, Europako Batasunetik kanpoko pertsona atzerritar guztiek, era iraunkorrean bertan bizitzeko baimenik ez badute, bi urtez behin eskatu egin beharko dute Biztanleen Udal Erroldan bere izena sartzea.

Albistea