wrapper

Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena

AZPEITIKO UDALA
Kudeaketa
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena

Alkatearen Dekretua 2020ko irailaren 16koa.
Kode Zibilaren 51. artikuluaren aldaketa dakarren 1994ko abenduaren 23ko 35/1994 Le- geak alkateei baimena ematen dienez ezkontzak egiteko.
Dekretu honen bitartez, hauxe

ERABAKITZEN DUT

2020ko urriaren 10ean honako ezkontza hau baimentzeko eskumena eskuordetzea hone- tako zinegotzia den Rebeka Larrañga Udabe an- dreari A.M.V. eta L.C.L.-en artekoa.

Azpeitia, 2020ko irailaren 16a.- Nagore Alkorta Elorza, alkatea.