wrapper

Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena

AZPEITIKO UDALA
Kudeaketa

Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena

Alkatearen Dekretua 2020ko irailaren 9koa

Kode Zibilaren 51. artikuluaren aldaketa dakarren 1994ko abenduaren 23ko 35/1994 Legeak alkateei baimena ematen dienez ezkont- zak egiteko.

Dekretu honen bitartez, hauxe

ERABAKITZEN DUT

2020ko irailaren 18an honako ezkontza hau baimentzeko eskumena eskuordetzea hone- tako zinegotzia den Aitor Bereziartua Larraña- ga jaunari S.T.F.. eta A.R.A.O.-en artekoa.

Azpeitia, 2020ko irailaren 9a.- Nagore Alkorta Elorza, alkatea.