wrapper

Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena

AZPEITIKO UDALA

Kudeaketa
Ezkontza zibila baimentzeko ahalmena

Alkatearen Dekretua 2020ko irailaren 1ekoa.

Kode Zibilaren 51. artikuluaren aldaketa dakarren 1994ko abenduaren 23ko 35/1994 Legeak alkateei baimena ematen dienez ezkont- zak egiteko.
Dekretu honen bitartez, hauxe

ERABAKITZEN DUT

2020ko irailaren 19an honako ezkontza hau baimentzeko eskumena eskuordetzea hone- tako zinegotzia den Egoitz Arruti Uria jaunari
J.A.U. eta A.B.A.-en artekoa.

Azpeitia, 2020ko irailaren 1n.- Nagore Alkorta Elorza, alkatea.