wrapper

Herriko ekonomiaren sustapenerako dirulaguntza programaren 2020 oinarriak

AZPEITIKO UDALA
Iragarkia 

Udabatzak 2020ko martxoaren 2an egindako bilkuran Azpeitiko herriko ekonomi sustatzera zuzendutako dirulaguntzak emateko oinarri orokorrak eta 2020. ekitaldirako deialdia onartu zituen.

Iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da (martxoaren 9an), hurrengo egunetik hasita, herritar orok 30 laneguneko epea izango du, egokiak iruditzen zaizkien alegazio edo erreklamazioak egiteko (azken eguna apirilak 24 izango da).

OHARRA: Eskaerak egiteko epealdia oinarriek behin betiko izaera hartzen dutenean hasiko da.

GAO

Oinarriak