wrapper

Lizentziari loturiko jarduera sailkatua, Garmendigain industrialdea 5

AZPEITIKO UDALA
Jendearentzako argibideak

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko Lege Orokorraren arabera izapidetu beharreko jarduera ezartzeko eskaera – Lizentziari lotutako jarduera sailkatua –.

Eskatzailea: Manuel Aizpuru S.L.

Jarduera nagusia: metalezko piezen mekanizazioa, bereziki torneaketan.

Kokalekua: Garmendigain industrialdea, 5.

Aipatu Legeko 58 atalaren arabera, herrita-rrak jakinaren gainean jartzeko epe bat zabal-duko da, jarduera hori dela-eta beren burua eragindakotzat jotzen duten guztiek egokiak diren oharrak egin ahal ditzaten. Espedientea hamabost laneguneko epean egongo da ikus-gai Udaleko Idazkaritzan bulego-orduetan. Epe berean erreklamazioak ere aurkeztu ahal izango dira Erregistro Nagusian.

Azpeitia, 2020ko otsailaren 7a
ALKATEAK,

Iz.: Nagore Alkorta Elorza

Albistea