wrapper

Azpeitiko Udaleko eta bere erakunde Autonomiadunetako lanpostuen zerrenda aldatzearen onarpena

AZPEITIKO UDALA
Iragarkia

Udalbatzak 2018ko abenduaren 4an egindako bilkuran, Azpeitiko Udaleko eta bere Erakunde Autonomiadunetako lanpostuen Zerrenda onartu zuen. Akordio hori hartu ondoren, bere edukina Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Azpeitiko Udalaren web orrian argitaratu zen. 

Geroztik ere Udalak onartu dituen lanpostu aldaketa batzuk argitaratu dira, eta azkenik, edukinean zenbait akats-zuzenketa egin ondoren, 2019ko urriaren 25ean lanpostuen zerrenda argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta udalaren web orrian. 

Lanpostu zerrenda toki-erakunde bateko lanpostu-multzoaren adierazpen antolatua da, eta etengabe eguneratu behar izaten da, berezkoa duen izaera dinamikoagatik, eta une oro Azpeitiko Udalarn eta bere erakundeen antolaketa-beharren benetako adierazpen izan dadin. 

Azpeitiko Udalbatzak 2020ko urtarrilaren 14an egindako bilkuran Udaleko eta bere erakunde Autonomiadunetako lanpostuen Zerrenda aldatzea onartu du:

Iragarkia

Karrerako funtzionarioentzako gordetako lanpostuak